Rådgivere valgt for utbyggingsprosjekt ved Tromsø lufthavn

En viktig milepæl i terminalprosjektet for Tromsø lufthavn er nådd. Rambøll Norge AS og Nordic – Office of Architecture er valgt som rådgivere i prosjekteringsarbeidet.

Avinor skal bygge ut lufthavnen i Tromsø. Skisseprosjektet er ferdigstilt, og prosjektet er kommet over i forprosjektfase. I den forbindelse er det blitt gjennomført en anbudsrunde på rådgivergruppe. Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører, og etter å ha gjennomført en grundig evaluering og forhandlingsrunder, er det besluttet å tildele Rambøll Norge AS og Nordic – Office of Architecture kontrakten.

Den omfatter arkitekt og alle rådgivende ingeniørfag som er nødvendig for å levere forprosjektet, samt detaljplanlegging og oppfølging i byggetiden, for terminal og flyoppstillings-plasser i Tromsø. Ved full gjennomføring og bestilling av samtlige opsjoner, antas oppdraget å kunne ha varighet fra kontraktsinngåelse medio 2018 til 2021/22. Avtalens verdi i forprosjektfasen er på cirka 25 millioner kroner.

– Med både rådgivere og lokal prosjektledelse på plass, får vi nå god fremdrift i prosjektet. Vi vil fremover jobbe med tidsplanen, og vil ha detaljene rundt denne klare på nyåret. Prosjektet har høy prioritet, da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. I mellomtiden er utbedringen av toalettene ferdigstilt, og området rundt sikkerhetskontrollen skal utvides, forteller Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor.

– Tromsø lufthavn er et viktig knutepunkt, både regionalt og nasjonalt – en arktisk hub, som forbinder nord og sør. Sammen med Avinor gleder vi oss til å utvikle Tromsø lufthavn til en effektiv, brukervennlig og fremtidsrettet lufthavn. Rambøll og Nordic – Office of Architecture er svært glade for tildelingen, og ser frem til et godt samarbeid, sier tilbudsansvarlig i Rambøll, Even Brobak, og ansvarlig partner i Nordic – Office of Architecure, Bjørn Olav Susæg.

Foto: Illustrasjonsfoto av ny terminal Tromsø. Foto fra Avinor.