Norwegian tar i bruk ny teknologi, som reduserer CO2-utslipp med 16.000 tonn i året

Norwegian har i et testprosjekt med AVTECH Sweden AB brukt avansert vind- og temperaturinformasjon for å redusere CO2-utslipp. En sluttrapport publisert av Svenska Energimyndigheten, som har delfinansiert prosjektet, viser at drivstofforbruket blir redusert med 22 kilo per flyvning. Dette tilsvarer en årlig CO2-reduksjon på 16.000 tonn – eller en reduksjon på 5000 tonn drivstoff på Norwegians flyvninger per år. I tillegg bidrar det til reduserte kostnader.

Den nye teknologien består av værtjenesten Aventus Air, som gir Norwegians piloter nøyaktig vind- og temperaturinformasjon om ruten de skal fly. Data blir overført til flyets systemer, slik at flyruten kan justeres og optimaliseres, noe som reduserer drivstofforbruket ytterligere, skriver flyselskapet i en pressemelding.

– Vi arbeider aktivt for å redusere utslipp. Ved å ha en av de yngste og mest miljøvennlige flåtene i verden, har vi redusert utslipp med over 30 prosent siden 2008. Vår ambisjon er å fortsette å redusere utslippene per passasjer med drivstoffeffektive fly og med innovativ teknologi for fremtiden. AVTECH-prosjektet viser at drivstofforbruket kan reduseres ytterligere, ved hjelp av avanserte værdata. Vi ser frem til muligheten for et permanent samarbeid, som er bra for både miljøet og Norwegians kostnader, sier Tomas Hesthammer, Norwegians flygesjef.

Sparer 5000 tonn drivstoff

Prosjektet er delfinansiert av Svenska Energimyndigheten, som nå har publisert den endelige rapporten om samarbeidet. Data fra til sammen 29.000 flyvninger, gjennomført i november og desember 2017, er blitt analysert. Resultatene viser en besparelse på 640 tonn drivstoff på Norwegians flyvninger i løpet av denne perioden. Dette tilsvarer en årlig CO2-reduksjon på 16.000 tonn, eller en årlig reduksjon på 5000 tonn drivstoff på Norwegians flyvninger.

Arbeider aktivt med å redusere utslipp

Et redusert drivstofforbruk er avgjørende for å redusere utslipp. I påvente av at biodrivstoff skal bli kommersielt tilgjengelig, og produsert i storskala, er nye fly det aller viktigste tiltaket et flyselskap kan bidra med for å redusere utslipp.

I september i år ble Norwegian utnevnt til verdens mest drivstoffeffektive flyselskap på transatlantiske ruter, av det internasjonale miljøinstituttet The International Council on Clean Transportation (ICCT). Resultatet fra deres analyser viser at Norwegian har et drivstoffbruk på 44 passasjerkilometer per liter, noe som er 33 prosent mer drivstoffeffektivt enn bransjegjennomsnittet.

Les mer om Norwegians miljøtiltak her.

Foto: To av Norwegians piloter i cocpiten på en Boeing 737. Fotograf: Bo Mathisen.