TUI ansetter ny bærekraft-sjef

TUI Nordic retter økt fokus på bærekraft, og ansetter Anna Kiefer som ny Sustainability Manager. Med bred internasjonal erfaring fra bærekraftarbeid i blant annet Kina og Malaysia, vil hun nå være ansvarlig for TUIs bærekraftstrategi i Norden. TUI fokuserer på å redusere klimautslipp, skape positiv endring, og lede arbeidet innen mer bærekraftig turisme.

– Å reise gir oss en fantastisk mulighet til å se og oppleve andre deler av verden. Turisme skaper arbeidsplasser, og bidrar til velferd. Samtidig er miljøspørsmålet i vår bransje noe vi må ta på alvor. Å være en bærekraftig bedrift er viktigere enn noensinne. Mitt oppdrag er å bidra til å styrke vårt strategiarbeid, og at vi som selskap når de målene vi har satt oss. Jeg ser frem til å få bidra til at morgendagens reiser blir så bærekraftige som mulig, sier Anna Kiefer.

Internasjonal bakgrunn fra bærekraft og strategiutvikling

Tidligere har hun blant annet arbeidet med miljødrevet forretningsutvikling, fremtidsstudier og strategiutvikling. Hun har vært prosjektleder for Corporate Social Responsibility Centre (CSR) på den svenske ambassaden i Beijing, et senter som fremmer bærekraftig entreprenørskap i Kina, og posisjonering av Sverige innen bærekraft.

– Hos TUI er bærekraftig utvikling høyt prioritert. Vi har et ansvar overfor våre kunder og vår bransje. Vi jobber kontinuerlig med innovasjon og ny teknologi, digitalisering og ulike sertifiseringer, for å være i forkant. Med Anna Kiefer styrker vi vår beredskap for fremtiden, og fokuserer videre på miljø og samfunnsansvar. Annas internasjonale erfaring supplerer våre ambisjoner om bærekraftig turisme og utvikling, sier Alexander Huber, CEO TUI Nordic.

TUI vil fortsette å arbeide for å redusere utslipp. Selskapets forventninger til hotellene de jobber med, er at de følger sosial og miljømessig god praksis, respekterer lover og internasjonale konvensjoner om arbeidsrett, barnevern og menneskerettigheter. TUI utvikler sine egne bærekraftige utflukter, gjennom TUI Collection, og jobber med å beskytte dyrs rettigheter. De støtter ulike prosjekter innen miljø, utvikling og naturvern på destinasjoner i hele verden, gjennom sin egen stiftelse, TUI Care Foundation (www.tuicarefoundation.com). TUI-konsernet er en av verdens ledende reisearrangører, som anser det sitt ansvar å bidra til positiv utvikling for sine kunder og kolleger.

Foto: Anna Kiefer, Sustainability Manager i TUI Nordic. Foto fra TUI Nordic.