Passasjerveksten fortsatte for Norwegian i oktober

Stadig flere velger å fly med Norwegian. Totalt valgte nesten 3,4 millioner passasjer å reise med selskapet i oktober, en økning på åtte prosent, fra samme periode i fjor.

Totalt 3.388.898 passasjerer reiste med Norwegian i oktober, 240.387 (åtte prosent) flere enn samme måned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 25 prosent, og kapasitetsveksten (ASK) med 29 prosent. Fyllingsgraden var 85 prosent i oktober, heter det i en pressemelding fra flyselskapet.

– Veksten er størst på selskapets langdistanseruter, og etterspørselen er stabilt god. I tråd med strategien, vil nå veksten flate ut fremover. Vi går nå inn i en periode preget av generelt lavere etterspørsel, tøff konkurranse og høy oljepris, noe som gjør at det blir enda viktigere å fortsette arbeidet med å redusere selskapets kostnader, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Generelt er utviklingen i «yield» positiv, men påvirkes av økt gjennomsnittslengde per flyvning. Ettersom inntekten per passasjerkilometer er lavere på lengre flyvninger, faller selskapets «yield» når langdistanserutene utgjør en økende andel av den totale trafikken.

Norwegian gjennomførte 99,4 prosent av de planlagte flyvningene i oktober. Punktligheten var på 79,7 prosent, opp 1,4 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Norwegians flåtefornyelse fortsetter i 2018. Selskapet fikk levert to fabrikknye Boeing 737 MAX 8 denne måneden. Totalt for året får Norwegian levert elleve Boeing 787-9 Dreamlinere, tolv Boeing 737 MAX 8, og to Boeing 737-800. Med en gjennomsnittsalder på 3,7 år, er Norwegians flyflåte blant de mest moderne og miljøbesparende i verden. Det aller viktigste et flyselskap kan gjøre for å redusere utslippene, er å investere i ny teknologi og nye fly.

Foto: Norwegian-maskin på bakken. Foto fra Norwegian.