Moderat oppgang i flytrafikken i oktober

I underkant av fem millioner passasjerer reiste til, fra eller via Avinors lufthavner i oktober. Dette er en oppgang på drøye to prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Totalt reiste 4.925.000 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i oktober måned. Med det økte flytrafikken med 2,2 prosent, sammenlignet med 2017, ifølge en pressemelding fra Avinor.

– Det er utlendinger som kommer til Norge som bidrar til trafikkveksten. Det bidrar til gode tall for norsk reiseliv. Sammenlignet med fjoråret har vi for perioden januar til september i år 13 prosent flere utlendinger som flyr til og fra Norge. Antallet norske reisende er gått ned med tre prosent i samme periode, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

På Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, var veksten på 2,3 prosent, og 2.550.000 passasjerer var innom flyplassen i oktober. Også de regionale lufthavnene til Avinor opplevde en vekst, på 2,3 prosent i oktober, med totalt 981.000 reisende.

– Det er moderat vekst i oktober, hvor Oslo lufthavn og de største regionale lufthavnene bidrar mest til veksten. Bergen og Stavanger har noe lavere prosentvis vekst enn totalen til Avinor, og i Trondheim var veksten på 1,2 prosent, sier Spruit.

Oppgang i Europa

Trafikken til og fra Tyskland økte med hele 29 prosent i oktober, og det er også solid økning til land som Tyrkia (17 prosent), Frankrike (ti prosent) og Polen (ni prosent).

– Oppstarten av EasyJet-ruten mellom Oslo lufthavn og Berlin bidrar sterkt til denne økningen, og vi har flere reisende til Düsseldorf, Frankfurt og München. Norwegian, Lufthansa og Widerøe har også god vekst på ruter blant annet til Tyskland, forklarer Spruit.

– Det er også verdt å merke seg at den positive trenden til Tyrkia fortsetter, etter noen år med nedadgående kurve. Dette gir økt verdiskaping for norske reisebyråer som tilbyr reiser til utlandet.

Air France står for den gode økningen til Frankrike, og det er spesielt reiser til og fra Norge og Paris som vokser. 6000 flere reiste mellom Bergen og Paris, og 5000 flere mellom Oslo og Paris i oktober i år. Til Polen er det spesielt reiser til og fra Warszawa, men også vekst til Gdansk som drar opp tallene.

Foto: Utsnitt fra terminalbygningen på Avinor Oslo lufthavn. Foto fra Avinor/Catchlight.