Airbnb snart halvparten så store som hotellene i Norge

Stadig flere rom blir tilgjengelig gjennom Airbnb i Norge. Bookingplattformen har snart halvparten så stor kapasitet som hotellene i Norge, viser ferske tall som NHO Reiseliv har fått tilgang til.

– Vi går mot danske tilstander, der Airbnb nå er over 100 prosent av hotellkapasiteten. Stortinget må vedta rapporteringsplikt for utleiers inntekter, alternativet er stadig større svart tjenesteøkonomi, sier direktøren i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, i en pressemelding.

– Airbnb er trolig verdens største hotellkjede. I Danmark er kapasiteten nå større enn 100 prosent av hotellene, på Island har de 50 prosent av kapasiteten til hotellene, og det samme er i ferd med å skje i Norge. Det betyr at en skattbar næring, som skaper tusenvis av registrerte arbeidsplasser, snart overskygges av en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes. Dette må endres, fortsetter hun.

Over 4 millioner AirBnB-gjestedøgn i Norge

Antall tilgjengelige rom via Airbnb i Norge var på 27.500 i gjennomsnitt i 2017. Basert på utviklingen til og med april 2018, estimerer Menon Economics at i gjennomsnitt 38.500 soverom vil være tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2018. Til sammenligning var det i 2017 i gjennomsnitt 76.000 tilgjengelige hotellrom i Norge. Det betyr at kapasiteten ved Airbnb nærmer seg å være halvparten så stor som kapasiteten ved hotellene.

Det ble tilbrakt i overkant av fire millioner gjestedøgn ved Airbnb-enheter i Norge i 2017. 76 prosent av gjestene var utlendinger, mot 30 prosent hos hotellene.

Oslo hadde flest gjestedøgn, med drøyt 1,6 millioner. Antall tilgjengelige Airbnb-rom i Oslo var på 5047 i gjennomsnitt – det er 41 prosent av kapasiteten til hotellene. Region vest hadde i underkant av 1,3 millioner gjestedøgn. I Bergen var det 1458 tilgjengelige rom via Airbnb i gjennomsnitt – 26 prosent av kapasiteten til hotellene.

– Det er nå ti år siden Airbnb ble lansert. De etablerte overnattings-bedriftene har ventet like lenge på likebehandling. Flere og flere land tar nå tak i delingsøkonomiens utfordringer. Blant annet får nå Airbnb i Danmark rapporteringsplikt for inntektene til hver utleier. Stortinget må vedta rapporteringsplikt for utleiers inntekter – slik regjeringen har foreslått i neste års budsjett, sier Krohn Devold.

– Opp til den enkeltes samvittighet

Fra i år er det nye skatteregler hva gjelder inntekter fra korttids-utleie, men spørsmålet er om alle utleierne har fått med seg de nye skattereglene. Ennå er det ikke slik at Airbnb selv rapporterer inn hva som leies ut. I forbindelse med neste års statsbudsjett, har regjeringen foreslått at formidlingsselskaper, som Airbnb, skal plikte å gi opplysninger om utleie-inntekter til skattemyndighetene. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2020. De er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

– Frem til da er det opp til den enkeltes samvittighet om utleie-inntektene blir innrapportert. Innrapporteringen fra Airbnb vil derfor bli et viktig gjennombrudd i arbeidet med å få mer skattemessig likebehandling av etablerte overnattings-aktører og nye aktører, som Airbnb. Det vil også gi økte skatteinntekter til stat og kommune, fordi vi får en bedre kontroll over inntektene, sier Krohn Devold, som oppfordrer spesielt kommunene til å følge med på om de får sin rettmessige skatt de neste to årene.

2,4 milliarder i Airbnb-inntekter

Ferske tall fra analyseselskapet Capia viser at totale inntekter fra Airbnb-utleie i Norge var på 1,6 milliarder i 2017, og forventes å øke til cirka 2,4 milliarder i 2018. Beregninger viser at Airbnb-utleiere skal skatte tilsammen cirka 360 millioner i 2018. På nasjonalt nivå betyr det at kommunene skal få 186 millioner i skatteinntekter. I Oslo, der Airbnb er mest utbredt, ligger skatteinngangen på nær 100 millioner, hvorav over halvparten, altså 50 millioner, bør kunne tilfalle Oslo kommune.

– Reiselivet genererer store inntekter til kommunene. På nasjonalt nivå gir sysselsatte i reiselivet 4,4 milliarder i skatteinntekter til kommunene, hvorav de ansatte i overnattingsbedrifter genererer over én milliard i skatteinntekter. Med de nye skattereglene blir Airbnb en ny, stor inntektskilde for kommunen, som har rett på 11,8 prosent i personskatt fra Airbnb-utleier, sier Krohn Devold.

Tallene er hentet fra rapporten Reiselivsnæringens verdi, som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag for NHO Reiseliv. Tallene som viser beregnede skatteinntekter fra Airbnb-utleie, er hentet fra en rapport utarbeidet av Capia, på vegne av NHO Reiseliv.

Les mer om NHO Reiselivs samarbeid med Capia her.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.