Godt resultat og økt kundetilfredshet i tredje kvartal

Flere passasjerer og økte kommersielle inntekter bidro til en økning i Avinors driftsinntekter i tredje kvartal. Resultat etter skatt ble 704 millioner kroner.

– Det er et tilfredsstillende resultat for Avinor i tredje kvartal. Avinor skal være en konkurransedyktig og kundeorientert virksomhet. Det vil fortsatt være fokus på effektiv drift og kostnadsreduserende tiltak, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i en pressemelding.

Avinors driftsinntekter i tredje kvartal økte med 4,2 prosent, til 3249 millioner kroner, mot 3117 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017. Hovedforklaringen er økte salgs- og leieinntekter innen lufthavn-virksomheten, og både trafikkvekst og inntekt per passasjer bidro positivt. Trafikkinntektene innen lufthavn-virksomheten økte med 2,1 prosent. Flysikrings-tjenesten hadde i tredje kvartal en reduksjon i driftsinntektene på 1,7 prosent, forårsaket av redusert trafikkvolum og reduserte priser for underveis-tjenesten.

Det er oppnådd enighet med de ansattes organisasjoner om at tjenestepensjons-ordningen i Statens Pensjonskasse lukkes, med virkning fra 1. januar 2019, og innskuddsbasert tjenestepensjon etableres.

Mer fornøyde kunder

I tredje kvartal ble Oslo lufthavn rangert som den 15. beste lufthavn i Europa i kundetilfredshets-undersøkelsen Airport Service Quality (ASQ). Det er den høyeste plasseringen noensinne. Også for konsernets øvrige lufthavner har det vært en god utvikling i kundetilfredsheten de siste årene. ASQ-undersøkelsen er en kundeundersøkelse blant reisende på 111 flyplasser i Europa. Oslo lufthavn har vært deltagende lufthavn i undersøkelsen siden 1999.

Det kinesiske flyselskapet Hainan Airlines åpner våren 2019 en direkterute mellom den kinesiske hovedstaden Beijing og Oslo lufthavn. Den nye ruten er den første direkteruten mellom Kina og Norge.

– En direkteforbindelse mellom Norge og Kina er viktig for norsk eksport- og turistnæring. Avinor er glad for at nok et flyselskap satser på Oslo og Norge, avslutter Falk-Petersen.

Foto: Passasjerer som venter ved gate. Foto fra Avinor.