Amadeus slipper rapport om digitaliseringen av flyplasser

Related Post

Etterspørselen etter globale flyreiser øker stadig, og med begrenset infrastruktur og høy konkurranse, presses flyplassene og deres samarbeidspartnere til stadig utvikling, for å fortsatt være konkurransedyktige. Amadeus har derfor undersøkt digitaliseringen av verdens flyplasser, og slipper nå resultatrapporten Airport digital transformation.

Rapporten tar for seg bransjespesialisters perspektiv på det digitale skiftet for flyplasser, og gir verdifull innsikt i hvordan teknologi kan brukes for å bygge fremtidens digitale flyplasser. Den belyser de ulike prosessområdene hvor bruk av teknologi kan gi størst mulig verdi, og hvilke faktorer som er de viktigste for å sikre suksess med digital endring.

Man får også innblikk i ulike typer teknologi som i stor grad påvirker flyplassenes utvikling, i alt fra kostnadsreduksjon og effektivitet til bedre opplevelser for passasjerene.

Airport digital transformation viser at verdens flyplasser allerede er kommet langt på sin digitaliseringsreise, men at det likevel gjenstår mye arbeid.

Les mer i den komplette rapporten som kan lastes ned her.

Foto: Utsnitt fra terminalbygningen på Avinor Oslo lufthavn. Foto fra Avinor/Catchlight.

Posted in Ukategorisert