Multiconsult følger opp turistikon

Statens vegvesen har engasjert Multiconsult på Stord som teknisk byggeleder for turistveianlegget Vøringsfossen – fase 2. Prosjektet er spektakulært, og vil bli et nasjonalt ikon langs Nasjonale turistveier.

Vøringsfossen er et av landets mest kjente landemerker, og ligger i kort avstand til Riksvei 7. Attraksjonen kan oppleves på begge sider av det store juvet som omkranser fossen, henholdsvis på Fossli og Fossetromma, skriver Multiconsult i en pressemelding.

Spektakulær konstruksjon

Som teknisk byggeleder vil Multiconsults hovedoppgave være å følge opp videreføringen av anlegget på Vøringsfossen, med trappebro og kløvsti mellom Fossli og Fossetromma. Dette er utbyggingens mest spektakulære element: en trappebro over fossen, med spennvidde på 47 meter og høydeforskjell på 16 meter, som opptas av 99 trappetrinn.

– Prosjektet er et unikt bidrag til å styrke Vøringsfossen som Nasjonal turistvei og turistattraksjon inn i en ny tid, og passer dermed godt sammen med vår visjon – å være brobygger mellom fortid og framtid, sier seksjonsleder Steinar Kjerpeseth i Multiconsult.

Første fase unnagjort

Langs de nasjonale turistveiene anlegges det stoppunkter som varierer i størrelse, fra små utsiktspunkter og enkel rast, til store rasteanlegg, parkeringsanlegg og attraksjonspunkter med bygninger, installasjoner og utstyr av ulik karakter.

Karakteristisk for disse anleggene er at de er arkitektonisk utformet, at de har internasjonal attraksjonsverdi, og er robuste. Arbeidet med å oppgradere Vøringsfossen som nasjonalt ikon, startet opp i 2015, med stier og utsiktsplattformer på Fossli, samt anlegg av toalett som er åpnet i år.

Anleggsområdet har til dels vanskelig tilgjengelighet. Store deler av arbeidet skal foregå ved stup og over elv og foss, noe som vil stille store krav til gjennomføringen. Det kan ikke påregnes å utføre arbeider i vinterhalvåret, eventuelt kun i områder hvor dette er forsvarlig, med hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) – etter nærmere avtale med byggherren. For øvrig må det påregnes utstrakt bruk av helikopter for transport av konstruksjonsdeler og utstyr.

Foto: Skisse av trappebrua over Vøringsfossen. Illustrasjon fra Arkitektkontoret Carl-Viggo Hølmebakk.