Satser på nullutslippsseilas Bergen-Kirkenes

Fire nye kystruteskip skal bli blant de mest miljøvennlige fartøyene langs kysten vår. Enova gir nesten 88 millioner i støtte til de innovative skipene til Havila Kystruten.

I mars 2018 vant Havila Kystruten-anbudet for å drifte fire fartøy på kystruten. Havila Kystruten har ambisiøse mål, når det kommer til miljø og klima, og ønsker å være et foregangsselskap innenfor cruise langs norskekysten. Dette vil prege skipene som skal brukes til oppdraget, heter det i en pressemelding fra Enova.

– Hele konseptet rundt de fire skipene til Havila Kystruten AS er bygget opp rundt en sterk miljøprofil. Det er truffet en lang rekke med tiltak som løfter standarden innenfor industrien til et nytt nivå. Havila Kystruten AS har høye ambisjonsnivåer innenfor miljø og bærekraft, og skal være i tet på utviklingen. Havila Kystruten AS vil tilby den mest miljøvennlige seilasen langs norskekysten på sine seilinger mellom Bergen og Kirkenes fra januar 2021, sier administrerende direktør Arild Myrvoll i Havila Kystruten.

– Med støtten til Havila er vi nå ett skritt nærmere en nullutslipps-seilas mellom Bergen og Kirkenes, og samtidig ett skritt nærmere lavutslipps-samfunnet, og en mer klimavennlig transportsektor. Innovasjonsarbeidet som gjøres her på Havila er nok et eksempel på de sterke tradisjonene vi har i Norge, for å være først ute med avansert teknologi og smarte, grønne løsninger innen maritim sektor, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Gir bransjeløft

For at en nullutslipps-seilas Bergen-Kirkenes en gang skal bli oppnåelig, er det helt avgjørende at fartøyene blir så energieffektive som mulig, og at så mye som mulig av energien som forbrukes både gjenvinnes og utnyttes på nytt.

Gjennom flere runder med designoptimalisering, utvikling og definering av energieffektiv og miljøvennlig energiproduksjon (blant annet LNG og batteri), skal nå energibruken effektiviseres ytterligere, og utnyttes bedre enn på noen andre, sammenlignbare skip.

Enova støtter tiltakene knyttet til energieffektivisering med nesten 88 millioner kroner, fordelt med 22 millioner på hvert av de fire skipene. I tillegg har selskapet fått støtte til LNG-motor og en batteripakke på 6000kWh fra NOx-fondet.

Havila har en målsetting om at deres nye kystruteskip skal bli de mest miljøvennlige skip på kysten, og på sikt bli de første nullutslippsfartøyene.

– Offensiv holdning

Enova mener Havila Kystrutens satsing er viktig, fordi satsingen åpner opp for innovative løsninger som ikke har vært utprøvd i bransjen tidligere.

– Dette prosjektet viser deres offensive holdning for å kunne nå målet om nullutslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF.

– Uavhengig av om fremdrifts-systemene for skip er basert på batteri, hydrogen eller en kombinasjon av energibærere, må fartøyene bli mer energieffektive. For at Enova skal nå sitt mål om få frem konkurransedyktige nullutslipps-fartøy, er derfor slike prosjekter uhyre viktige.

Havila har lang erfaring innenfor maritim sektor, både i offshore-virksomhet (Havila Shipping) og fergedrift (Fjord1). Selskapet Havila Kystruten AS er i dag eid av Havila Holding i Fosnavågen på Sunnmøre, og ble etablert i 2017.