Ny passasjerrekord for Norwegian: Vel 37 millioner reisende i 2018

Norwegian satte ny passasjerrekord i 2018, med over 37 millioner reisende og en fyllingsgrad på 86 prosent. Oppstart av 35 nye ruter, leveranse av 25 nye fly, og en stor økning i langdistanse-trafikken, bidro til veksten og et sterkere globalt fotfeste. Samtidig var 2018 preget av store investeringer, sterk konkurranse og høy oljepris. Flyselskapet har satt i gang en rekke kostnadstiltak, som vil styrke selskapet finansielt gjennom 2019.

Totalt valgte 37,34 millioner passasjerer å reise med Norwegian i 2018, en økning på 13 prosent, sammenlignet med året før. På årsbasis var fyllingsgraden 85,8 prosent, ned fra 87,5 prosent i 2017, skriver selskapet i en pressemelding.

I løpet av 2018 fikk de levert 25 fabrikknye fly og startet 35 nye ruter, hovedsakelig interkontinentalt, mellom USA og Europa. Sør-Amerika ble satt på kartet gjennom en direkterute mellom London og Buenos Aires, samt innenriksruter i Argentina. Selskapet økte også antall avganger på flere populære ruter, ikke minst fra London Gatwick. I tillegg sysselsatte konsernet over 2000 nye medarbeidere.

Også i 2018 fikk Norwegian en rekke internasjonale priser og utmerkelser, stemt frem av kundene, blant annet to SkyTraxAwards, som Verdens beste lavpris langdistanseselskap, for fjerde år på rad, og Europas beste lavprisselskap, for sjette år på rad. Flyselskapet ble nok en gang kåret til det mest miljøvennlige flyselskapet på ruter mellom Europa og USA, av det uavhengige miljøinstituttet International Council on Clean Transportation.

– Trafikktallene for 2018 viser at Norwegians internasjonale fotavtrykk blir stadig sterkere, i tråd med konsernets strategi. Vi har gjort betydelige investeringer dette året, og går nå inn i en fase med betydelig lavere vekst. Vi har justert ruteporteføljen og kapasiteten fremover, og har tilpasset ruteprogrammet til vintersesongen, forteller konsernsjef Bjørn Kjos.

– Konkurransen i luftfarten har vært tøff, også i 2018, og kombinert med en høy oljepris og andre operative utfordringer, har dette har påvirket våre resultater. Ikke minst har utfordringer med Rolls Royce-motorene påvirket driften i 2018, noe som har gjort at vi har igangsatt en rekke kostnadseffektiviserende tiltak, for å styrke selskapet finansielt gjennom 2019, fortsetter han.

Norwegian har den siste perioden gjort sikringer av drivstoffpriser for 2019. Selskapet har et urealisert tap på denne sikringen pr i dag, men denne er tapsført i regnskapene for 2018. Med hensyn til resultatregnskapet for 2019, anses derfor Norwegian å være godt posisjonert i forhold til sikring av drivstoffpriser, også sammenlignet med andre flyselskaper.

Passasjervekst i desember

Også årets siste måned var preget av passasjervekst. I desember valgte 2.771.135 passasjerer å reise med Norwegian, 15 prosent flere enn samme måned foregående år. Kapasitetsveksten (ASK) var 34 prosent, og trafikkveksten (RPK) var 24 prosent i årets siste måned. Fyllingsgraden var på 78,6 prosent.

Totalt gjennomførte Norwegian 99,1 prosent av de planlagte flyvningene i desember, hvorav 75 prosent gikk til oppsatt rutetid.

Foto: En av Norwegians 738-800-maskiner går inn for landing. Fotograf: Jørgen Syversen.