Tirsdag 8. januar 2019: Møte- og Eventbørsen på Meet Ullevaal

Veldig mange av de besøkende til HSMAI Møte- og Eventbørsen trekker frem viktigheten av å bygge relasjoner og lære av kolleger i andre bedrifter, og at  HSMAI Møte- og Eventbørsen er en ypperlig arena for dette!

I år har vi derfor satt opp en rekke temaer, som skal diskuteres i rundebords-diskusjoner mellom personer som deler tilsvarende erfaringer og/eller muligheter og utfordringer. Her blir det muligheter for å utveksle erfaringer på en god måte.

Disse rundebord-diskusjonene vil foregå inne i Meet-salen fra 12.00 til 13.00. Under selve seansen kan du stemme på hvilke diskusjoner du ønsker å delta i. Her er temaene du kan velge mellom:

GDPR: Hvordan best møte teknologidrevne utfordringer, som GDPR, digitale markedsplasser og konkurrenter?

GAMING: Hvordan skape events som engasjerer et stadig mer kresent publikum? Stikkord: mobil, gaming og interaktivitet.

FORHANDLING: Noen utgifter tar store deler av budsjettet. Hva kan være gode tips og ideer i forhandlinger?

MARKED: Sosiale medier, nye markedskanaler – hvordan få oppmerksomhet hos et allerede overstimulert publikum?

VERKTØY: Nye teknologier som forenkler planlegging og organisering av eventer.

TRENDER: Hvordan vil event-markedet utvikle seg i 2019? Teknologi, formater, marked? Annet?

Har du ikke meldt deg på ennå, kan du gjøre det her.