Færre fly, men flere passasjerer i 2018

Over 54 millioner passasjerer fløy til eller fra Avinors lufthavner i fjor, en oppgang på snaue tre prosent, sammenlignet med 2017. Samtidig gikk antallet flybevegelser noe ned.

Totalt reiste 54.397.000 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i 2018, noe som er en oppgang på 2,8 prosent, sammenlignet med året før. Antallet flybevegelser gikk ned med i overkant av 3000 flyvninger, eller 0,4 prosent.

– Trenden på flymarkedet fortsetter. Den viser at flyselskapene gjør en bedre jobb med å utnytte kapasiteten sin, med blant annet fullere fly, samtidig som vi på blant annet Oslo lufthavn har flere store fly, med plass til flere passasjerer per flyvning, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i en pressemelding.

Det er trafikken til og fra utlandet som har den største økningen i 2018, og 22,5 millioner passasjerer reiste direkte til eller fra Norge og utlandet.

– Dette har stor betydning for norsk verdiskaping, og viser at Norge er et attraktivt land å besøke, og at nordmenn ønsker å utforske verden, sier Falk-Petersen.

Nordmenn positive til økt turisme

Resultater i undersøkelsen Nordmenns syn på turisme 2018, gjennomført av Innovasjon Norge, viser at nordmenn i stor grad ser at turisme skaper arbeidsplasser, øker mulighet for nyetablering, og bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Ny nasjonal undersøkelse: nordmenn flest positive til turismen

– Vi er stolte av at utenlandske turister velger Norge som reisemål, og at nordmenn syns turisme bringer med seg flere positive enn negative sider, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, hadde over 28,5 millioner passasjerer i 2018, en vekst på 3,8 prosent, sammenlignet med året før, og med en total punktlighet for den kommersielle flytrafikken på 80,2 prosent.

– For Oslo og hovedstadens besøksnæring er det viktig med et godt rutenettverk til og fra Oslo lufthavn. Fra 2017 til 2018 var det en økning på 3,1 prosent i antall gjestedøgn på hoteller i Oslo, og for denne næringen vil effektive transportløsninger inn til Oslo, som luftfart, spille en viktig rolle, også i fremtiden, Christian Lunde, administrerende direktør i Visit Oslo.

Norwegian størst

For første gang siden oppstarten var Norwegian det største flyselskapet på Avinors flyplasser over et helt kalenderår, med totalt 20.519.345 passasjerer. En vekst på 4,7 prosent. SAS hadde 20.280.810 passasjerer, med en vekst på 1,4 prosent.

Avsluttet året positivt

I desember var det en vekst på tre prosent på Avinors lufthavner, med over 3,7 millioner passasjerer. Nærmere 1,9 millioner passasjerer reiste til eller fra Oslo lufthavn. Dette tilsvarer en vekst på 3,5 prosent.

Flere andre lufthavner hadde også positive tall, og Bergen lufthavn hadde i desember 429.000 reisende, og en økning på 5,1 prosent. Totalt har reiser mellom Norge og Frankrike økt med hele 48 prosent.

– Etter åpningen av nye Bergen lufthavn, har vi også fått flere nye direkteruter, som Air Frances rute til Paris. Norwegian har opplevd en vekst på 76 prosent på sin rute mellom Oslo lufthavn og Paris, forklarer Falk-Petersen.

Oppstarten av Norwegians rute til Riga, og vekst på rutene til Gdansk og Warszawa, har ført til at trafikken til Latvia og Polen har økt med henholdsvis 22 og 17 prosent i desember.

Foto: Turister på Avinor Oslo lufthavn. Fotograf: Nils Olav Mevatne/Avinor.