SAS styrker samarbeidet med idretten før Tokyo 2020 og Beijing 2022

SAS styrker nå sitt samarbeid med idretten, og inngår et unikt og landsoverskridende samarbeid med alle de tre olympiske komiteene (SOK*, NIF** og DIF***) i de skandinaviske landene, frem mot og under sommer-OL i Tokyo 2020 og Vinter-OL i Beijing 2022.

Med dette ønsker flyselskapet å støtte OL-troppene fra Sverige, Norge og Danmark, på deres reiser til de olympiske lekene. Det er første gang de tre olympiske komiteene har valgt en felles skandinavisk partner, heter det i en pressemelding fra SAS.

Samarbeidet med de skandinaviske komiteene som strekker seg til 2022, innebærer støtte i forberedelsene, samt at SAS flyr deltagerne til og fra de olympiske destinasjonene. De olympiske lekene er en av flere måter selskapet ønsker å styrke den skandinaviske stemmen på, både hjemme og i verden for øvrig. Verdier som respekt for individet og grenseoverskridende vennskap, står sentralt i Skandinavia, og er noe det skandinaviske selskapet deler med Den olympiske bevegelsen.

– Folk må fortsette å møtes. Vi gjør det mulig for folk å reise til, fra og innenfor Skandinavia, og sammen transporterer vi også våre felles skandinaviske verdier ut i verden. Bærekraft er et svært viktig tema, og noe vi i SAS jobber med hver dag. Akkurat som for idrettsutøvere, som jobber hardt og systematisk mot sitt mål, tar vi ambisiøse steg mot en mer bærekraftig reise. I enhver konkurranse møtes og utfordrer vi hverandre, og vårt oppdrag er å gjøre møtepunktene så bærekraftige som mulig, sier konsernsjef Rickard Gustafson.

– Vi er svært godt fornøyd med denne avtalen, og ser frem til et enda tettere samarbeid med SAS, for å videreutvikle idrettspris-konseptet gjennom mer klimavennlige, fleksible og rabatterte flyreiser til utøvere og idrettslag fra hele Norge, til idrettsarrangementer i inn- og utland. Det ligger et stort potensial i å utvikle dette konseptet videre, sammen med de øvrige olympiske komiteene i Skandinavia, sier Idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

I en stadig mer globalisert, digitalisert, men også polarisert verden, ønsker SAS å understreke viktigheten av grenseoverskridende møtepunkter, for å styrke forutsetningene for en bærekraftig utvikling i samfunnet som helhet. Å møtes, utveksle erfaringer og dele verdier, gjør verden bedre. Flyreiser mellom kontinenter, land og kulturer gjør dette mulig.

– Klimaspørsmålet er en av de viktigste utfordringene i vår tid, og det er nødvendig å redusere klimapåvirkningen fra den globale luftfarten. SAS er kommet godt i gang med sitt omstillingsarbeid mot en mer bærekraftig flyreise. Med moderne, miljøeffektive fly, og biodrivstoff til OL-destinasjonene, bedrer selskapet forutsetningene for en mer klimavennlig reise og deltagelse for våre skandinaviske olympiere, fortsetter Gustafson.

SAS har siden 1946 bidratt til å bygge og befeste bildet av Norge, Sverige og Danmark som ett Skandinavia, en region med felles verdier i omverdens øyne.

*SOK – Svenska olympiska kommittéen
**NIF – Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
***Danmarks Idrætsforbund

Foto: En Airbus A330 fra SAS tar av fra Oslo lufthavn Gardermoen. Foto fra Avinor Oslo lufthavn.