Verdens største senter for fjernstyrte tårn bygges i Norge

Avinor Air Navigation Services tar i dag første spadetak for det som blir verdens største Remote Towers Centre. Senteret skal ligge i Bodø, og vil fjernstyre tårn ved 15 lufthavner.

Sammen med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen, og Bodøs ordfører, Ida Maria Pinnerød, tok Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og administrerende direktør i Avinor Air Navigation Services, Anders Kirsebom, onsdag det første spadetaket for det som blir verdens største senter for fjernstyrte tårn. Senteret skal ligge i Bodø, og vil styre flytrafikken ved 15 norske lufthavner.

– Dette er en milepæl for norsk og internasjonal luftfart, og markerer begynnelsen på et banebrytende innovasjonsprosjekt. Det nye Remote Towers Centre har en investeringsramme på cirka 110 millioner kroner, og vil være et viktig nervesenter for flytrafikken i fremtiden, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Gir mer robust samferdsel

– Når fjernstyrte tårn implementeres gjennom Ninox Remote Towers-løsningen, vil dette gi bedre fleksibilitet og tilgjengelighet ved regionale lufthavner, som i dag har et begrenset tilbud. Ved å etablere senteret for fjernstyrte tårn, vil vi potensielt kunne utvide åpningstidene ved mindre lufthavner, hvor flytrafikken spiller en helt sentral rolle for lokalsamfunnet. Dette vil sikre bedre tilgang for ambulansefly. I tillegg vil det potensielt kunne bidra til næringsutvikling, ved at flyselskaper kan åpne nye ruter på tidspunkter når lufthavnene tidligere har måtte stenge på grunn av lite bemanning, forklarer Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Air Navigation Services.

Høyteknologi fra forsvarssektoren

Når Avinor Air Navigation Services’ Remote Towers Centre erstatter konvensjonelle tårn ved 15 lufthavner i Norge, tar selskapet i bruk høyteknologi fra forsvarssektoren.

– Sammen med Kongsberg Gruppen og Indra, implementerer vi Ninox Remote Towers-løsningen. En av forutsetningene for at dette vil lykkes, er at den nye løsningen skal være like sikker, eller sikrere enn konvensjonelle tårn. Vi benytter derfor den tiden som trengs, da vi i luftfarten alltid lever etter mantraet om at sikkerhet alltid trumfer tid. Med det mener vi at det er viktig å gå noen ekstra runder med kvalitetssikring, selv om det har påvirket den opprinnelige fremdriftsplanen med et drøyt år, sier Kirsebom.

– Ninox Remote Towers-løsningen legger opp til bruk av, blant annet, IR-teknologi (infrarødt kamera) og MTI-teknologi (Moving Target Indicator), som oppdager objekter som beveger seg på bakken og i luftrommet. Dette kan eksempelvis være fugler, mennesker, biler eller andre objekter som kan utgjøre en fare for flytrafikken, avslutter han.

Fakta

Det nye Remote Towers Centre blir verdens største, da ingen andre land betjener like mange lufthavner fra ett og samme senter.

Senteret vil sysselsette cirka 60 personer, og bidrar til å sikre bedre kunnskapsdeling og redundans, ved at man samler fagmiljøet ved det nye senteret i Bodø.

Investeringsramme: cirka MNOK 110.

Tidslinje: Ferdigstillelse i første halvdel av 2020.

Den første lufthavnen i Norge som vil betjenes av fjernstyrte tårn, er Røst. Dette skal etter planen skje i løpet av september i år.

Ninox Remote Towers-løsningen som implementeres i Norge, baserer seg på ett kamera, som roterer 360 grader, mens andre tilvarende løsninger er avhengig av å bruke flere kameraer for å oppnå tilsvarende effekt.

Foto:Slik vil det se ut i Avinors Remote Tower-senter i Bodø. Illustrasjon fra Avinor.