Fjoråret et godt år for Color Line

Color Line hadde i 2018 en omsetning på over fem milliarder kroner, og et driftsresultat (EBIT) på 686 millioner kroner. Det gode resultatet i 2018 skyldes blant annet økt inntjening per kunde, vekst på fraktmarkedene og effektiv drift.

Driftsinntektene ble i 2018 på 5141 millioner kroner, mot 4968 millioner kroner i 2017. Driftsresultat før avskrivinger og charterleie ble 1217 millioner kroner, mot 1180 millioner kroner året før. Antall passasjerer var 3.780.748, mot 3.805.023 i 2017, og antall fraktenheter (12m) i 2018 var 182.632, mot 180.480 i 2017, skriver rederiet i en pressemelding.

Color Lines gode resultater skyldes blant annet mange års systematisk arbeid og målrettede investeringer i teknologi og kompetanse, heter det videre.

– Dette gir økt inntjening, høy kundelojalitet og effektiv drift, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line, som legger til:

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår gir trygghet for fortsatte investeringer fra et norsk ståsted, i nye og innovative, miljøvennlige løsninger.

Color Line legger myndighetenes og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp til grunn for sine investeringer. I tråd med myndighetenes ambisjoner om å flytte gods fra vei til sjø og bane, kjøpte selskapet i 2018 ro-ro skipet M/S «Color Carrier». Skipet ble satt inn i ruten mellom Oslo og Kiel i januar i år. Rederiet har under bygging verdens største plug-in hybridskip ved Ulstein Verft, som vil bli satt inn i ruten Sandefjord-Strømstad sommeren 2019. Det miljøvennlige skipet vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR). «Color Hybrid» vil ha mer enn 70 prosent av underleveransene fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge.

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstransporten mellom Norge og utlandet med skip i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor.

– Internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser, sammen med videre utvikling av teknologiløsninger, effektivisering og produktutvikling, forventes å bidra positivt til resultatene de neste årene, sier Trond Kleivdal.

Cirka 70 prosent av selskapets estimerte bunkerskostnader for 2019 samt cirka 45 prosent for 2020 og cirka åtte prosent for 2021, er sikret. Den underliggende driften er god, og Color Line er godt rustet til å møte utfordringene i årene fremover.

Her kan du lese årsrapporten 2018 på norsk og engelsk.

Foto: Color Lines «Super Speed 1». Fotograf: Kurt Bering.