Britannia Hotel inngår samarbeidsavtale med Trondheim kunstmuseum

Related Post

Britannia Hotel og Trondheim kunstmuseum har inngått en unik og historisk samarbeidsavtale som gjør Britannia til et levende utstillingslokale i de fire neste årene. Alle korridorer og publikumsarealer får gjennom denne avtalen grafikk og malerier i verdensklasse på veggene.

Ifølge direktør Johan Börjesson ved Trondheim kunstmuseum vil det være grafikk fra Heblergaven som blir hovedsporet når man skal velge ut de første kunstverkene som skal henges opp på Britannia. Samlingen, som Herman Hebler skjenket til Trondheim kunstmuseum, inneholder ca 1600 verk fra mange av verdens fremste grafikere, heter det i en pressemelding fra Reitangruppen, som eier hotellet.

– Heblergaven omfatter flere hundre verk av norsk og utenlandsk grafikk, av noen av verdens fremste grafiske kunstnere. Dette er verk av internasjonalt høy klasse, som representerer Trondheim kunstmuseum godt, og som føyer seg fint inn i Britannias ambisjon om å tilby det beste i alt, sier Börjesson.

Kunstneren Hermann Hebler drev i mange år en internasjonal grafikktrenniale, der han inviterte inn mange av verdens fremste grafikere. Hver av kunstnerne som deltok bidro med ett eget verk til samlingen. Da Fredrikstad, der han bodde, ikke ville finansiere et eget museum for samlingen, ble den i stedet gitt til Trondheim kunstmuseum, takket være engasjementet til Ove Stokstad. Det er utrolig mange fine verk her, som vi sjelden har anledning til å vise frem, og jeg tror at disse verkene vil fungere svært bra i korridorene og publikumsarealene på det renoverte, fantastiske hotellbygget fra 1897, fortsetter museumsdirektøren..

Hotelldirektør Mikael Forselius er både stolt og forventningsfull til at Britannia Hotel nå blir et av byens store utstillingslokaler for flott kunst. Hotellet har sterke tradisjoner når det gjelder kunst og utsmykning, og i tillegg til det som allerede er kjøpt inn som faste kunstinstallasjoner, syns han det er svært hyggelig å invitere gjester og publikum til å oppleve en av Norges aller største grafikkutstillinger, samtidig som de er på besøk på hotellet. I samarbeidsavtalen med Trondheim kunstmuseum åpnes det også opp for utlån av malerier.

– Både eier og hotelledelse er meget opptatt av å ta vare på det historiske og det kulturelle aspektet ved hotellet, og de tradisjoner også tidligere eiere har hatt når det gjelder kunst og utsmykning på hotellet. I nyere tid har Britannia hatt et godt samarbeid med Håkon Bleken, og til og med hatt en egen kunstnervin med etiketter basert på hans grafiske trykk. Avtalen med Trondheim kunstmuseum gjør at vi løfter dette engasjementet ytterligere noen knepp opp, sier han.

– Britannia, slik det nå gjenoppstår, er ikke bare Trondheims stolthet. Det skriver seg inn i en internasjonal sammenheng av hoteller med svært høyt ambisjonsnivå. Vi ser på ønsket om samarbeid med Trondheim kunstmuseum som en speiling av dette. Det er et unikt samarbeidsprosjekt, som vi er veldig glade for, tilføyer Börjesson.

Samarbeidsavtalen som Britannia Hotel og Trondheim kunstmuseum/Museene i Sør-Trøndelag har inngått, varer i første omgang frem til februar 2024. Formålet er å forsterke Britannias allerede sterke kulturelle profil. Gjennom det at mye av kunsten som henger på hotellveggene kommer fra Trondheim kunstmuseum, gir det også museet en mulighet til å profilere seg gjennom verker som til daglig ikke er tilgjengelig for publikum.

For Börjesson er dette samarbeidet med Britannia en naturlig forlengelse av museets formidlingsoppdrag:

– Det gir oss mulighet til å, over lengre tid, vise en stor og viktig del av vår samling, som vi ellers ikke hadde kunnet vise, eller som vi bare hadde kunnet vise et fåtall verk fra.

– Det er viktig for oss at flere får ta del i kunstmuseets store samling, fortsetter han, mens Mikael Forselius påpeker at det blir hyggelig for hotellet å tilby Britannias gjester gode visuelle omgivelser, med kunst av høy kvalitet på hotellveggene.

Det vil bli laget eget informasjonsmateriale om utstillingen og samarbeidsavtalen mellom hotellet og museet. Det er også planer om å tilby guidede omvisninger for gjester og publikum, der ansatte fra Trondheim kunstmuseum bidrar med sin kunnskap om kunstnerne og de utstilte verkene.

Heblergaven

Heblergaven er en betydelig donasjon grafiske verk, som ble gitt til Trondheim kunstmuseum i 2010. Gaven ble gitt av Ulla Hebler, som hadde bygget samlingen på omlag 1000 verk, sammen med sin mann Herman Hebler. Herman Hebler (1911-2007) var en av pionerene innen silketrykket i Norge, og var en respektert og anerkjent internasjonal kunstner. Han fikk raskere anerkjennelse i utlandet enn i Norge, noe som førte med seg en rekke utenlandske kontakter. Hebler var initiativtaker til opprettelsen av den Norske Internasjonale Grafikk Triennale i Fredrikstad i 1972.  De grafiske verkene i Heblergaven er laget av kunstnere fra hele verden, og representerer stor variasjon i teknikk og uttrykk. Felles for kunstnerne var at de alle på et tidspunkt deltok i grafikktriennalen i Fredrikstad. Avgjørende for donasjonen av Heblergaven til Trondheim kunstmuseum, var engasjementet til kunstneren og grafikeren Ove Stokstad (1939-2018).

Foto: Hoteldirektør Mikael Forselius på Britannia Hotel og Johan Börjesson, direktør ved Trondheim kunstmuseum, beundrer noe av kunsten som skal stilles ut på Britannia. Foto fra Reitangruppen.

Posted in Ukategorisert