Nytt Røkke-hotell på Kongsberg

Et nytt hotell ved navn 1624 åpner dørene på Kongsberg i juni 2021. Hotellet blir en viktig del av Kjell Inge Røkkes vekstplaner i hotellbransjen.

Hotellet skal driftes av Haut Nordic-konsernet, som eies 50 prosent av administrerende direktør Sondre Prestegard og 50 prosent FP Eiendom, Akers eiendomsutviklings-selskap. Kjell Inge Røkke er storeier i Aker, og har tidligere gitt uttrykk for at han har ambisjoner om å utvikle mellom fem og ti nye hoteller gjennom Haut Nordic innen 2025. 1624 blir derfor en viktig milepæl i denne satsingen.

Gamle kjente

Bak 1624 står to partnere som både kjenner hverandre og det lokale hotellmarkedet godt. Haut Nordic og PK Eiendom samarbeider nemlig allerede i dag om Quality Hotel Grand Kongsberg, som henholdsvis drifter og eier av hotellet.

– Vi har et svært velfungerende samarbeid om Quality Grand. Når Haut Nordic-konsernet nå skal utvide porteføljen sin med 1624, skjer det derfor i tospann med en aktør vi kjenner godt, som har stor innsikt i det lokale eiendomsmarkedet, og som vi vet vil gjøre sitt for at veien frem mot åpning blir best mulig, sier administrerende direktør Sondre Prestegard i Haut Nordic.

Prestegard forteller at nettopp kjennskapen til hverandre gjør at man har kunnet ha en ryddig og oversiktlig planleggingsprosess.

– Gjennom Quality Grand har vi opparbeidet bred kunnskap om hotelldrift på Kongsberg. Samtidig er det viktig for oss at vi utvikler et hotell som møter fremtidige behov til lokale aktører. Derfor har vi lyttet til innspill fra mange hold og føler oss trygge på at 1624 blir det signalbygget vi har som mål at det skal bli.

1624 blir en del av Sølvparken, et eiendomsutviklings-prosjekt som også inkluderer leiligheter og næringsbygg.

Bærekraft og teknologi

Administrerende direktør Per Mikkelsen i PK Eiendom støtter samarbeidspartneren, og sier at 1624 vil bli et spektakulært hotell med en tydelig bærekraft-profil.

– Hotellet bygges med de mest moderne energikilder og byggemåter, som gir den absolutt laveste energibruken. Videre får det blant annet en stor takterrasse, som rommer en skybar, restaurant og møteavdeling. Gjennomgående i hotellet vil gjestene møte på de teknologisk mest innovative løsningene, inkludert muligheter for self check-in, mobil innsjekk, mulighet til å caste eget innhold til TV, samt flere andre løsninger som vi vil lansere nærmere åpningen, sier Mikkelsen.

Selve hotellnavnet er en honnør til byens grunnlegger, Kong Christian Kvart. Da man begynte å ane det store omfanget av sølv i de lokale gruvene, bestemte han at Kongsberg fortjente bystatus, og grunnla byen i 1624.

– Med 1624 gjør vi ære på den viktige rollen Kongsberg har spilt i Norges historie. Samtidig skal hotellet skue fremover, og gjøre sitt for at byen ved Numedalslågen befester sin posisjon som en moderne, inkluderende og gjestfri by, sier Prestegard.

Foto: Hotellet 1624 på Kongsberg kommer til å bli et signalbygg med 150 rom og en rekke teknisk innovative løsninger for gjestene. Illustrasjon fra Haut Nordic.