Svake Avinor-tall i første kvartal – fortsetter kostnadskutt

Avinor fortsetter arbeidet med å redusere kostnadene etter et resultat på minus 46 millioner kroner i første kvartal. Driftsinntekter i første kvartal utgjorde 2587 millioner kroner, sammenlignet med 2509 i tilsvarende periode i 2018. Resultat etter skatt var på minus 46 millioner kroner, sammenlignet med minus 36 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

– Første kvartal er vanligvis et svakt kvartal i luftfartsbransjen, og i år er intet unntak. Det understreker viktigheten av å fortsette vårt arbeid med å kutte kostnader og effektivisere driften ytterligere, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I tråd med forventningene fra eier, Samferdselsdepartementet, om «mer samferdsel for hver krone», gjennomfører Avinor et kostnadsreduksjonsprogram. Det innbefatter initiativer for kostnadsreduksjon, både innenfor drift og administrasjon, heter det i en pressemelding.

– Selskapet skal være en konkurransedyktig og foretrukken leverandør i et mer konkurranseutsatt marked, og vil videreføre arbeidet med å gjennomføre nødvendige tilpasninger for å nå dette målet. Samtidig som vi reduserer kostnadene, skal vi ha fokus på sikker og effektiv drift, og fortsette arbeidet med å gi de reisende en best mulig opplevelse, forteller konsernsjefen.

Konkurranse gir kostnadskutt

I Stortingsmeldingen om Avinor, som ble vedtatt av Stortinget i 2017, fremkommer det at Avinor skal konkurranseutsette tårntjenester. Målet er rimeligere og/eller bedre tjenester. Som en konsekvens av dette ble det i fjor lyst ut konkurranse om flysikringskontrakter i Ålesund og Kristiansand. I februar besluttet Avinors konsernstyre å tildele en femårs-kontrakt til spanske Saerco. Dette gir en årlig innsparing for Avinor på cirk 15 millioner kroner.

God på kundeservice

Den internasjonale bransjeorganisasjonen for lufthavner, ACI, kåret i mars Oslo lufthavn og Bergen lufthavn til Europas beste på kundeservice i hver sin kategori. Bergen vant også prisen for den flyplassen med størst fremgang på kundeservice i 2018.

Foto: Flyveleder i et av Avinors kontrolltårn. Foto fra Avinor.