Flyturister skaper enorme verdier for AS Norge

Related Post

Ny undersøkelse fra Menon fastslår at flyturistene står for en verdiskaping på 18 milliarder i året.

Nordmenn flyr i snitt én utenlandsreise og én innenlandsreise med fly per år. De siste årene har dette tallet vært stabilt. Økningen i antall flyreiser i Norge skyldes i hovedsak at flere utlendinger reiser innenriks og til og fra landet, heter det i en pressemelding fra Avinor.

I 2017 kom det rundt 4,5 millioner utenlandske flyreisende til Norge. Flyturistene tilbrakte i alt 26 millioner gjestedøgn i Norge.

18,2 milliarder i verdiskaping – nær 30.000 arbeidsplasser

Flyturistenes direkte forbruk utgjorde 24 milliarder kroner, og består av overnatting, transport, servering og aktiviteter. Summerer vi verdiskaping og sysselsetting i direkte berørte bedrifter og utover i deres verdikjede, ser vi at flyturistenes forbruk bidro til omtrent 18,2 milliarder kroner i verdiskaping. Forbruket tilrettelegger for cirka 29.100 arbeidsplasser rundt omkring i landet.

I en undersøkelse gjort av Menon Economics, på vegne av Avinor, presenteres fakta om utenlandske flyreisende til Norge. Andre sentrale funn er:

Veksten i utenlandske flyreisende har vært vedvarende sterk siden 2013, med en total økning på 1,5 millioner turister i perioden.

82 prosent av utenlandske flyreisende i 2017 var europeere. USA er største ikke-europeiske marked, med i overkant av 300.000 tilreisende med fly i 2017. Det asiatiske markedet utgjør totalt syv prosent av utenlandske flyreisende, med et samlet antall på 280.000.

Kinesiske flyreisende er mer enn femdoblet siden 2011, og antallet sørkoreanske turister er økt med nesten 250 prosent i samme periode.

Lokomotivet i nord: veksten er sterkest i Nord-Norge – økning på 130 prosent til Tromsø

I tillegg legger turistene igjen mer penger i sn?itt i Nord-Norge enn ellers i landet. Antallet utenlandske flyreisende til landsdelen har økt med 130 prosent mellom 2011 og 2017, og en stor andel av denne økningen har kommet i vintersesongen.

Den sterke veksten i Tromsø skyldes at det både finnes attraktive vinteropplevelser og at byen er relativt lett tilgjengelig med fly. Andre regioner i Nord-Norge kan by på de samme vinteropplevelsene, men disse er mindre tilgjengelig.

– Avinor har hatt en offensiv nordområde-strategi i mange år, og kapasitetsøkende tiltak, utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I tillegg er Avinor Oslo lufthavn, som det viktigste knutepunktet for luftfart i Norge, meget godt rustet til å ivareta behovet fremover.

Asiatene legger igjen mest penger

Tromsø skiller seg ut med høyere forbruk blant sine utenlandske flyreisende enn andre regioner. Dette henger sammen med Tromsøs høye vekst innen nordlysturisme, og at denne formen for opplevelsesturisme fordrer kjøp av opplevelsesprodukter og hotellrom, samtidig som mange turister bruker penger på det øvrige urbane tilbudet av restauranter, butikker, museer og utesteder.

Tilreisende fra land i Asia og USA har et gjennomgående høyere forbruk enn tilreisende fra Europa og andre land, også på tvers av besøksregion. Kinesere og amerikanere har vært vekstmotorer for norsk reiselivsnæring de senere år, mye på grunn av økt luftfarts-tilgjengelighet, og deres høye forbruk øker betydningen av veksten økonomisk sett.

Foto: Utsnitt fra terminalbygningen på Avinor Oslo lufthavn. Foto fra Avinor/Catchlight.

Posted in Ukategorisert