HSMAIs Advisory Board for innkjøpere inviterer næringen til dialog

En del av det faglige programmet på HSMAI Møte- og Eventbørsen i januar var lagt opp som gruppediskusjoner, hvor man delte erfaringer innenfor ulike områder. Nå har HSMAIs Advisory Board for innkjøpere bearbeidet resultatene etter denne seansen, med en ny satsing til følge.

– Tirsdag 4. juni er det klart for dialogmøte mellom kunder og næringen, hvor vi skal jobbe videre med dette samt ytterligere innspill fra innkjøperne i HSMAIs Advisory Board, sier HSMAI Region Europes administrerende direktør Ingunn Hofseth.

Mandatet til HSMAIs Advisory Board for innkjøpere lyder:

Målet med denne ressursgruppen er å bidra til å utvikle og løfte bransjen og skape møteplasser som legger til rette for verdiskaping.Vi skal gi leverandørene/næringen innsikt i hva kunden ønsker og forventer.

– Målet med tirsdagens møte er å etablere en dialog mellom kjøpere og næringen, for å belyse og diskutere hvilke utfordringer innkjøpere av denne type tjenester opplever i sin arbeidshverdag. Hvordan kan bransjen møte enkelte av kjøpernes behov i de ulike stadiene av innkjøps-prosessen? Det er noe av det man skal prøve å finne svar på gjennom dialogen, forklarer Hofseth, som avslutter med:

– HSMAI har fått svært positive tilbakemeldinger fra næringen på dette initiativet, og vi ser frem til et par fruktbare timer på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo kommende tirsdag.

Foto: Fra HSMAI Møte- og Eventbørsen på Meet Ullevaal i Oslo tirsdag 8. januar 2019. Fotograf: Camilla Bergan.