Color Line setter global miljøstandard

26. juli går jomfruturen for verdens største plug-in hybridskip, M/S «Color Hybrid» fra Sandefjord til Strömstad. Skipet, som bygges ved Ulstein Verft, setter global standard for miljøvennlige skip og representerer en betydelig fornyelse av shopping- og opplevelses-tilbudet til reisende mellom Norge og Sverige.

«Color Hybrid» tar i bruk nye løsninger for å redusere støy og utslipp. Skipet er en plug-in hybrid, der batteriene på fem megawatt-timer lades via en strømkabel, med miljøvennlig strøm fra landstrøm-anlegg på kaien i Sandefjord. Skipet vil gå ut og inn av Sandefjordsfjorden tilnærmet lydløst og uten utslipp av skadelige miljøgasser – eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i området, skriver rederiet i en pressemelding.

Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på én time. Skipet har i tillegg et varmereservoar på fem megawatt, som utnytter varmen både fra kjølvannet og eksosen til oppvarming. Dette, sammen med en optimal skrogkonstruksjon, bidrar til å gjøre skipet energieffektivt og miljøvennlig.

Color Line legger til grunn for sine investeringer myndighetene og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp.

– Byggingen av verdens største plug-in hybridskip er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

En ny reiseopplevelse

Det nye skipet vil gi en bedre reiseopplevelse og setter en ny standard for komfort. Om bord blir det utvidet og forbedret shopping- og servicetilbud, med store butikker og tre flotte spisesteder med et rikt utvalg av mat og drikke. På dekk vil det være et drivhus drevet av spillvarme. Her vil det blant annet dyrkes urter og grønnsaker, som vil serveres om bord. Gjester med forkjærlighet for sjøen vil antageligvis søke seg til brovingen akter, som er bygget for passasjerer. Der legges et glassgulv, slik at gjestene vil kunne følge bølgene og skipets rytme ved å se direkte ned i åpen sjø.

Investeringer i havnene

For å tilrettelegge for det nye skipet har det vært stor byggeaktivitet i havnene. Både i Strömstad og i Sandefjord er det gjort betydelige oppgraderinger. Det er bygget landramper for effektiv ombordkjøring, og kaiområdene er oppgradert, blant annet med nye trappetårn og passasjertuber.

Foto: Color Lines nye hybridskip, «Color Hybrid». Illustrasjon fra Color Line.