Sykkelsatsingen har gitt flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i Trysil

I en ny rapport fra Telemarksforskning ser man en klar sammenheng mellom Trysils sykkelsatsing og vekst i antall arbeidsplasser og bosteds-attraktivitet. Sykkelsatsingen startet i 2014, og siden 2016 har det vært befolkningsvekst hvert eneste år.

Hedmark fylkeskommune har vært sentral i finansieringen av sykkelsatsingen i Trysil, og har også? bidratt i flere stedsutviklings- og reiselivsprosjekter i kommunen, heter det i en pressemelding fra Destinasjon Trysil.

– Fylkeskommunen har i oppgave fra staten å være en utviklingsaktør. Dette er et prosjekt som er et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid, der våre virkemidler utløser virkemidler fra både Trysil kommune og næringslivet, der vi er med og tar en del av risikoen og legger til rette for vekst. Vi har valgt å satse tungt i Trysil. Vi har blant annet bevilget fire millioner til Trysils satsing på stisykling. Når man gjør en slik stor bevilgning, vil man gjerne se om disse midlene bidrar til å nå målene som er satt for utviklingsprosjektet, forteller fylkesråd Thomas Breen, som legger til at det er bakgrunnen for at de bestilte Telemarksforsknings evaluering av sykkelsatsingen i Trysil.

Positivt skifte

Resultatene fra rapporten ble presentert av en fornøyd fylkesråd i Trysil mandag formiddag.

– Hovedkonklusjonen fra rapporten er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplass-utviklingen i Trysil de siste tre a?rene og det har blitt høyere næringsattraktivitet. Det har vært spesielt god vekst i antall lønnsmottagere på? sommerstid. Dette har bidratt vesentlig til bedre tilflyttings-tall og befolkningsutvikling. Trysil har også hatt positiv bostedsattraktivitet de siste tre a?rene, forteller Breen.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen legger til at det er svært gledelig å se at satsingen gir resultater.

– Ofte tar det tid før vi ser resultater, men dette er et prosjekt som raskt har gitt positive effekter og der vi ser at i fellesskap kan vi bidra til vekst og utvikling. Det at det nå legges til rette for flere helårsarbeidsplasser ser ut til å være nøkkelen til både økt folketall og vekst for næringslivet, sier Sveen.

Sykkelprosjektet skaper optimisme i andre næringer

Trysil har hatt en god omsetningsvekst i besøksnæringene. Bransjenes aktivitet, overnatting og servering har en vekst i omsetningen på om lag 50 prosent, mens handel har cirka fem prosent, noe som er mye. Det har vært en økning i kommersielle gjestedøgn på 80 prosent, eller litt i underkant av 50.000 i antall, fra 2013 til 2018. Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett mest positiv utvikling.

– Sykkelsatsingen i Trysil har vært en stor suksess. Jeg tør påstå at satsingen også har skapt en optimisme for å investere i andre aktiviteter. I tillegg ser vi at det er vekst i flere bransjer, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen, sier Breen.

Nettopp det skyldes felles retning og tett samarbeid, mener Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

– I 2012 vedtok vi en felles reiselivsstrategi, som nettopp løfter frem fellesprosjekter som idrett- og sykkelsatsingen, samt målsettingen om å øke den lokale verdiskapingen i hytteutviklingen og heve bevisstheten om å bruke lokal arbeidskraft. Det er gledelig å se at felles innsats gir resultater, sier hun.

Fortsetter sykkelutviklingen

Rapporten understreker at hvis Trysil skal lykkes med videre vekst med sykkel som utviklingsmotor, blir det viktig a? fornye seg og stadig kunne tilby nye attraksjoner, slik at omdømmet som sykkeldestinasjon nummer én opprettholdes.

– Vi må ikke tro vi er ferdig nå, påpeker Lohne.

– Dette er bare starten. Skal vi nå de målene vi har satt og skape flere helårs arbeidsplasser og økt tilflytting, må vi fortsette sykkelutviklingen. Det er mange destinasjoner i Skandinavia som har startet lignende prosjekter. Vi må gire opp og sikre at vi opprettholder vår lederposisjon. Nå har vi et veldig godt utgangspunkt til å klare det, fortsetter hun.

Fakta om stisykkelprosjektet

Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører utviklet i 2013 en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet fikk navnet Trysil Bike Arena. Planen ble utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene innen stisykling i Europa. Utviklingen av stisykkel-tilbudet er fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten.

Totalt skisserer masterplanen en utbygging med en kostnadsramme på 25 millioner kroner. Vi har per nå investert for 19 millioner kroner i stisykkel-prosjektet. Satsingen er beregnet å gi mellom 50 og 100.000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk.

Foto: Sykling i Trysil er blitt stort, og det er sykling for hele familien som gjelder. Her fra Fjellrunden, en 13 kilometer lang tilrettelagt grusvei rundt Trysilfjellet. Fotograf: Hans Martin Nysæter/Destinasjon Trysil.