Nedgang i flytrafikken

Det var en liten nedgang i antall passasjerer på Avinors lufthavner i mai, sammenlignet med samme måned i fjor.

Totalt reiste i overkant av 4,6 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i mai. Dette er en nedgang på 2,3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Innlandstrafikken hadde en nedgang på 2,8 prosent og utlandstrafikken en nedgang på 2 prosent.

Avinor Oslo lufthavn opplevde en nedgang på 2,6 prosent og Avinor Bergen lufthavn en oppgang på 3,2 prosent.

Tallene påvirkes i stor grad av streiken blant SAS-pilotene, som varte tre dager ut i måneden.

Foto: Fra terminalbygget på Avinor Bergen lufthavn, Flesland. Fotograf: Nils Olav Mevatne/Avinor.