Skreddersydd kompetanseheving

Sponsor- og Eventforeningen har gått til Høyskolen Kristiania for å styrke posisjonen til sponsing og event på det norske markedsarbeidet. Nå har partene signert en utdanningsavtale.

Fra høsten vil det for første gang være mulig å videreutdanne seg innen sponsing og eventledelse. Gjennom en ny avtale med Høyskolen Kristiania vil blant annet Sponsor- og Eventforeningen kunne spe på kunnskapen sin med studiepoeng, skriver foreningen i en pressemelding.

– Tiden er moden for at sponsing og event tilbys som fag på høyskolenivå, sier styreleder i Sponsor- og Eventforeningen Gunnar G. Nybø.

Sponsing og eventmarkedsføring har de siste årene økt sine markedsandeler kraftig, sett opp mot andre reklamekanaler. Nå er sponsing den nest største kanalen i IRM-statistikken (Institutet för reklam- och mediestatistik), og event-markedsføring har inntatt en fjerdeplass.

– Vi ønsker å tilrettelegge for at sponsing og event styrkes ytterligere som virkemiddel i markedsmiksen og har derfor sett det som et strategisk steg videre å kunne tilby formalkompetanse på høyskolenivå, i tillegg til foreningens helt egne aktiviteter, sier Nybø.

Bakgrunn for avtalen

Sponsor- og Eventforeningen har som formål å være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og eventmarketing som fagområde. Styremedlem i foreningen, Stian Grøstad, har gått i bresjen for å lande samarbeidet.

– Høyskolen Kristiania tok utfordringen umiddelbart, og sammen har vi lagt et løp for å fremme kunnskapen om og forståelsen for sponsing og event som fagområder, for bransjen generelt og våre medlemmer spesielt, sier han.

Et utmerket utgangspunkt for samarbeid mener førsteamanuensis Rune Bjerke ved Høyskolen Kristiania.

– Høyskolen Kristiania ønsker å bidra til at de som jobber med sponsing og eventer i Norge skal ha en bred og god kompetanse. Her har vi både erfaring og forskning. I tillegg har vi en ambisjon om å bli et arbeidslivs-universitet, og ønsker nettopp slike tette samarbeid med relevante bransjer. Derfor er det med stor glede vi nå har fått i land en utdanningsavtale med Sponsor- og Eventforeningen, sier han.

Rune Bjerke er emneansvarlig for sponsing og eventledelse, og har forsket på temaet i lengre tid. Han har også en mangeårig historie som jurymedlem til HSMAI Eventprisene. Undervisningen vil foregå både som stedbaserte samlinger på Høyskolen Kristiania og på nett.

Åpen for alle

Fra høsten av vil det derfor bli mulig for ansatte i de drøyt 190 medlemsvirksomhetene i Sponsor- og Eventforeningen å videreutvikle seg til morgendagens arbeidsmarked – med studiepoeng. Gjennom avtalen med Høyskolen Kristiania vil de få tilgang til en spesialtilpasset utdanning.

– Med dette grepet løfter vi sponsing og event til neste nivå. Utdanningen på Høyskolen er selvfølgelig åpen for enhver med interesse for sponsing og event, medlem eller ei. Imidlertid får våre medlemmer en lavere pris på utdanningen, sier daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen, Hege Mauroy.

Fremtidens opplevelsesmarkedsføring

Tallene fra IRM viser at sponsing og eventmarkedsføring er mer etterspurt enn noen gang, og i 2018 var reklameinvesteringene totalt i Norge på 28,4 milliarder kroner.

– Til sammen står spons- og eventbransjen for åtte milliarder kroner av den totale norske reklameomsetningen i 2018. Dette tilsvarer over 28 prosent av hele det norske reklamemarkedet. Den andelen er verdt sine studiepoeng når vi nå formelt, sammen med Høyskolen Kristiania, åpner for muligheten til å investere i fremtidens opplevelses-markedsføring, avrunder Nybø.

Foto: Rune Bjerke, Hege Mauroy og Stian Grøstad. Foto fra Sponsor- og Eventforeningen.