– Airbnb overtar overnattingsmarkedet flere steder

Airbnb har hatt en enorm vekst i 2018. I Norge har antall reserverte romdøgn via Airbnb vokst med 45 prosent fra året før. På samme tid hadde hotellene en økning på kun to prosent. – En svart hotellsektor uten ansatte er i ferd med å ta over hotellmarkedet, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Ferske estimater fra analysebyrået Capia viser at i 2018 var det 4.457.847 millioner reserverte (solgte) romdøgn via Airbnb, en vekst på 45 prosent fra året før. Det utgjør over en femtedel av overnattingsmarkedet (Airbnb versus hotell på landsbasis), skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

– Airbnb utgjør nå en reell trussel for det etablerte hotellmarkedet, som åpenbart mister gjester til Airbnb. Nå må norske myndigheter iverksette rapporteringsplikt for Airbnb-utleiers inntekter, slik de har vedtatt, og for all del ikke gjøre noe som kan forverre konkurransesituasjonen til hotellene. Det er i denne situasjonen helt uaktuelt å heve momsen på overnatting. Tallene fra Capia viser helt tydelig at regjeringen må hente inntekter til statsbudsjettet gjennom å kreve rapportering av Airbnb-utleie, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Det blir helt feil å belaste hotellene som, sammen med øvrig reiseliv, representerer 166.000 arbeidsplasser, når vi vet at en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes, er i ferd med å ta over overnattingsmarkedet flere steder i landet, fortsetter Krohn Devold.

Sterk Airbnb-vekst i Lofoten

Airbnb har en særlig stor andel av overnattingsmarkedet på Sørlandet, med 38 prosent solgte romdøgn. På Vestlandet utgjør Airbnb 27 prosent, i Nord-Norge 26 prosent og i Oslofjord-regionen 17 prosent. I Oslo by ligger andelen på hele 35 prosent. Airbnb i Lofoten har en ekstremt høy andel, med 55 prosent av solgte romdøgn – en vekst på 42 prosent fra året før.

– Disse tallene viser beleggsprosenten. Ser man på romkapasiteten er Airbnb nå halvparten av alle hotellrom, og dermed Norges klart største «hotellkjede», fortsetter Krohn Devold.

Skattepliktig inntekt på 1,8 milliarder

I 2018 var det i Norge 26.220 unike verter som leide ut bolig minst én gang gjennom Airbnb. Medianinntekten for disse var 37.463 kroner. Capia beregner at den samlede inntekten fra Airbnb-utleie var på 2,3 milliarder kroner, en økning på 40 prosent fra året før. Den skattepliktige inntekten til Airbnb-vertene ligger på 1,8 milliarder.

Ekspertgruppe anbefaler økt hotellmoms

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefalte i mai å innføre én felles momssats, på 23 eller 25 prosent, i løpet av tre år. Dette til tross for at hotellene har fått en momsøkning på 50 prosent, fra åtte til tolv prosent, og dermed kommet helt på topp i Europa, der nivået ligger på om lag ni prosent.

– Det er vanskelig å ta ut momsøkningen i prisene, for kunden sammenligner totalpriser mellom Norge og andre land. Det meste av momsøkningen har derfor hotellene måttet ta som reduserte overskudd. Derfor går driftsmarginer og overskudd for overnatting ned, og var på én prosent i 2017. En videre momsøkning vil være svært næringsfiendtlig. Dette må regjeringen og alle stortingspartier klart avvise lenge før kommunevalget. Jeg utfordrer hver eneste ordfører og ordførerkandidat til å ta avstand fra høyere overnattingsmoms. Mulige skatteinntekter ligger helt andre steder, noe de ferske Airbnb-tallene dokumenterer til fulle, avslutter Krohn Devold.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.