Vil rydde opp i returprovisjoner for turistguider

Returprovisjon i reiselivsnæringen går ut på at turistguider inngår provisjonsavtaler med butikker og serveringssteder om å sende turistgrupper dit, mot at de får en andel av pengene som turistene legger igjen. Reiselivsorganisasjonene, handelsnæringen og Stortinget har over flere sommersesonger pekt på denne praksisen som et økende problem, og det er blitt reist tvil om hvorvidt praksisen er lovlig.

– Vi har en rekke regler som begrenser hva som er lovlige avtaler, og vil med denne nettbrosjyren gjøre det klart og tydelig hva både guider, butikker og serveringssteder må overholde. Turister som besøker Norge skal ha frihet til å velge hva de vil kjøpe av varer og tjenester, uten å være utsatt for press til å handle noe de ikke ønsker. Vi ønsker at de skal sitte igjen med en god opplevelse. Og, ikke minst, at Norges omdømme som et velorganisert og pålitelig samfunn holdes ved like, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Slike provisjoner er i utgangspunktet ikke ulovlige. Det er hvordan ordningen med returprovisjon praktiseres som avgjør lovligheten. Hvis den egentlige motivasjonen bak for eksempel en positiv omtale av visse reiselivsprodukter fremfor andre holdes skjult, kan man risikere å nærme seg en gråsone for hva som vil kunne regnes som lovlig, sier næringsministeren.

Les nettbrosjyren her.

– Det er avtalefrihet i Norge. Det innebærer at det i utgangspunktet er lov å inngå avtale om returprovisjon, forutsatt at du ikke bryter norske lover og regler. Det er bedriftens og guidens ansvar å sikre at avtalen er lovlig, sier næringsministeren.

Foto: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Fotograf: Marte Garmann.