Bygger bro til Oslo-regionen

For å gjøre kundeopplevelsen enda bedre for de mange tusen reisende på Oslo lufthavn åpner Avinor et nytt informasjonssenter i ankomsthallen. Der skal VisitOSLO bidra til økt oppmerksomhet om hovedstaden og regionen rundt.

– Vi har bygget om fordi vi trenger et mer moderne informasjonssenter som er mer synlig og bedre tilrettelagt for god kundedialog enn det vi har hatt tidligere. Med de arkitektoniske og bygningsmessige tilpasningene som nå er gjort forventer vi at det vil gi en bedre kundeopplevelse for de reisende og en bedre arbeidshverdag for de ansatte, sier terminaldirektør Ragnhild Hjerpsted.

Oslo øker i popularitet

I en reisevaneundersøkelse gjennomført av Avinor kommer det frem at antall utenlands-passasjerer med besøkssted i Oslo og Akershus har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på ni prosent fra 2011 til 2019. Fra 2017 til 2018 var veksten på hele 13 prosent, med totalt 1,8 millioner reisende som oppga at de skulle til en destinasjon i Oslo eller Akershus, skriver lufthavnen i en pressemelding.

Behovet for god informasjon til denne gruppen reisende er en viktig årsak til at Avinor og VisitOSLO har inngått et prøveprosjekt hvor ansatte i VisitOSLO skal ha en egen bemannet skranke i informasjonssenteret gjennom sommeren.

Egen VisitOSLO-skranke

Her kan turistene få informasjon om hva de kan gjøre i Oslo og omegn samt kjøpe Oslo Pass, billetter til sightseeingturer, arrangementer og konserter, i tillegg til informasjon i form av kart og brosjyrer.

– For turistene blir dette et stort gode. Deres besøk til Oslo og regionen kan starte allerede når de lander på Oslo lufthavn, og vi vil kunne bidra til flere gode opplevelser for de besøkende og økt verdiskaping for besøksnæringen, sier Synne Myhre, avdelingssjef for Vertskapstjenester ved VisitOSLO.

Det nye informasjonssenteret er tilrettelagt for at de reisende skal kunne bruke selvbetjente løsninger til de enkleste oppgavene. Blant annet finner passasjerene automater for taxibestilling, flybuss-billetter samt annen informasjon om kollektivtransport, bagasjespørsmål og lignende. På kortsidene er det store skjermer som viser relevant ruteinformasjon for buss.

Senteret vil også være bemannet i åpningstidene.

Åpningstidene til informasjonssenteret er mellom 07.00 og 00.00, mens VisitOSLO-skranken er åpen fra 09.00-17.00.

Foto: Avinor og VisitOSLO samarbeider om å gi best mulig informasjon til de reisende. Foto fra Avinor.