HSMAI og Nordic Travel Tech Lab Frokostmøte i Oslo

23. august, 08:30 – 11:00
Sted: Thon Hotel Opera

Meld deg på her!

Norsk reiselivsnæring er i en god utvikling, men vi må følge med for å møte en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Reiselivsnæringen er en av de næringer som endres raskest ved å ta i bruk ny teknologi. Det er derfor viktig for reiselivet å legge til rette for teknologisk utvikling, utviklingssamarbeid og inkubatorordninger for teknologigründere. Internasjonalt er reiselivsteknologi (traveltech) et satsingsområde hvor det er betydelig aktivitet, både fra oppstartselskaper, investorer og etablerte aktører.

Bedriftene Aispot AS (start-up innen Traveltech), MJGroup II AS (investor innen Traveltech), Auratus Capital AS (rådgiver innen Traveltech), med støtte fra bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv og Thon Hotels, har gått sammen i et nettverk med sikte på å gjøre Norden til et sentrum for Traveltech.

Nordic Traveltech Lab jobber for å etablere Oslo/Akershus som et naturlig sentrum for en nordisk Traveltech-satsing gjennom etablering av en Traveltech lab med et tilhørende globalt nettverk. Målsettingen er å gjøre Oslo/Akershus til et naturlig sted for å starte opp og etablere seg for nordiske Traveltech-bedrifter som har internasjonale ambisjoner.

Det finnes flere internasjonale sentra for Traveltech, eksempelvis i London, New York og Paris, men ingen nordiske hovedsteder har ennå meldt seg på for å ta den ledende nordiske posisjonen. Med et nettverk av internasjonale Traveltech labs og investorer vil vi kunne tilby norske oppstartbedrifter innen Traveltech muligheter til en internasjonal skalering de ikke har. Og igjen, tilby norsk og nordisk reiselivsnæring løsninger som i dag ikke er tilgjengelig, og som vil være nødvendig for å konkurrere internasjonalt.

Målsettingen for frokostmøtet er å informere om satsingen, om hva som skal til for at norsk reiselivsnæring skal lykkes med utvikling av ny reiselivs-teknologi, og ikke minst fortelle om hva som gjøres i andre land. Vi avslutter frokostmøtet med en paneldiskusjon hvor behovet for teknologiutvikling i reiselivet blir tema. Er vi fortsatt konkurransedyktig eller har norsk reiselivsnæring sakket akterut innen teknologiutvikling. Har vi fortsatt mulighet til å konkurrere om de lønnsomme turistene?

Til møtet kommer initiativtakerne bak Nordic Travel Tech Lab og Laurent Queige fra Paris & Co/Welcome City Lab, som har en tilsvarende løsning i Frankrike, samt sentrale aktører i norsk reiselivsnæring.

Meld deg på her!