Rekordår i fjor: satset på miljø

Fjord Line presterte historisk godt på flere områder i 2018. Nå skal selskapet fortsette å konsolidere, samtidig som det tar en ledende rolle i overgangen til lavutslipps-samfunnet.

Årsrapporten for 2018 er positiv lesning for det norskeide rederiet, som trafikkerer på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals, Stavanger-Bergen-Stavanger (innenriks), Langesund-Hirtshals, Kristiansand-Hirtshals og Sandefjord-Strømstad.

De totale inntektene på MNOK 1.529,3 er ny rekord og en forbedring på 13 prosent, sammenlignet med 2017. I løpet av året reiste dessuten 1.386.800 passasjerer med Fjord Line – et historisk høyt tall, som ga passasjerrekord på fire av fem linjer.

– Fjord Lines lønnsomhet har forbedret seg fra år til år. Bedre om bord-opplevelser har gitt oss flere gjester, men stigende enhetsinntekter og mer effektiv drift har også vært viktige drivere bak dette. Imidlertid er vi ennå ikke i mål og arbeidet fortsetter, og 2019 forventes å bli bedre, sier konsernsjef Rickard Ternblom.

Klimasmart utgangspunkt

Ved siden av vekstmålene ønsker Fjord Line å befeste sin ledende rolle i overgangen til lavutslipps-samfunnet. Her spiller søsterskipene MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» en viktig rolle.

Cruisefergene, som trafikkerer på rutene Langesund-Hirtshals, Bergen-Stavanger-Hirtshals og Stavanger-Bergen-Stavanger (innenriks), er de første og største i verden som drives fullt og helt på miljøvennlig naturgass. Til sammen skåner LNG-skipene miljøet for om lag 60 prosent CO2-utslipp og 81prosent NOx-utslipp, sammenlignet med veitransport.

I 2020 settes også Fjord Lines nye hurtiggående katamaran i trafikk mellom Kristiansand og Hirtshals. Det nye skipet vil sørge for 32 prosent reduksjon i CO2-utslipp, sammenlignet med dagens skip, per passasjerkilometer.

– Det gjør at vi i dag kan tilby fergereiser med nesten 50 prosent lavere CO2-utslipp enn bransjegjennomsnittet. Vi benytter oss også utelukkende av lavutslipps-drivstoff som ikke trenger ytterligere rensing, for eksempel i forbindelse med svovelinnhold. Dette er vi stolte av, men jobben er så vidt begynt. Vi ønsker å være i forkant av fremtidige nasjonale og internasjonale utslipps-bestemmelser, med alt det medfører av fokus på bærekraft og miljø, sier Ternblom.

Foto: Fjord Lines konsernsjef Rickard Ternblom. Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen.