Oslo lufthavn får elektriske shuttlebusser

Det belgiske selskapet VDL vant anbudskonkurransen om å levere elektriske shuttlebusser til Oslo lufthavn. Bussene vil være i drift fra 2020.

– Over 1,2 millioner passasjerer busses årlig mellom gate og fly på Oslo lufthavn. Innføringen av elektriske shuttlebusser er et viktig tiltak for å redusere flyplassens utslipp av klimagasser, sier Stine Ramstad Westby, konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor.

Flyplassen fikk innvilget 16 millioner kroner i ENOVA-støtte i juni 2018, for anskaffelse av åtte elektriske shuttlebusser.

– Støtten fra Enova gjør det mulig for oss å fase inn miljøvennlige løsninger i et raskere tempo. Selv om el-busser er dyrere enn dieselbusser, velger vi det nå. Etter hvert som flere busser settes i produksjon regner vi med at det også vil være billigere med elbusser enn diesel, fortsetter Westby.

Tilrettelegging av infrastruktur

– Bussene vil få en fremtidsrettet design og være et synlig tegn på at Avinor tar klimautfordringene på alvor. Nå som kontrakten er tildelt, begynner en ny del av arbeidet. Infrastruktur skal tilrettelegges og forberedelser skal gjøres for å få overgangen fra fossile busser til elektriske busser til å gå optimalt, sier hun.

Infrastruktur for lading av bussene vil bli levert av det nederlandske selskapet Heliox.

Avinor har et mål om å halvere egne totale kontrollerbare klimagassutslipp innen 2022, sammenlignet med 2012. Innføringen av elektriske shuttlebusser på Oslo lufthavn er et sentralt tiltak for oppfyllelse av dette målet.

Foto: En elektrisk shuttlebuss av typen som skal settes i trafikk på Oslo lufthavn. Foto fra Avinor Oslo lufthavn.