Ving øker klimakompensasjon

Related Post

I april i år var Ving og deres søsterselskaper i Norden først ute blant de store reisearrangørene med å klimakompensere for alle gjesters flyreiser – uansett flyselskap. Det utgjør 1,5 millioner reiser i året. Nå tar de neste steg i bærekraft-arbeidet, når egne konsepthoteller og samtlige busstransfers inkluderes i klimakompensasjonen.

– Ved å utvide vår allerede omfattende klimakompensasjon til nå også å inkludere våre egne hoteller, der en halv million kunder bor årlig, samt alle busstransfers til destinasjonene, kan vi tilby et av de mest omfattende programmene i bransjen. Dette er en viktig milepæl i vårt arbeid for å fortsette å redusere utslippene våre og for å bli klimanøytral som selskap, sier Fredrik Henriksson, kommunikasjonssjef og bærekraft-ansvarlig i Ving og Thomas Cook Nord-Europa.

Fra 16. september vil klimautslipp for energi, vann og avfalls-forbruk kompenseres for gjester som bor på Vings egne og mest populære hoteller, Sunwing Family Resorts og O.B.C av Sunwing samt voksenkonseptet Sunprime Hotels. Kompensasjonen gjelder utslipp av karbondioksid og også utslipp av andre klimagasser, inkludert nitrogen og svoveloksider (drivhusgasser). I tillegg kompenseres også klimautslipp fra alle busstransfers til og fra hotellene på Vings destinasjoner. Bussutslippene er basert på GHG-protokollen, som er en internasjonalt anerkjent beregningsmetode med standarder for både offentlig og privat sektor.

Siden april 2019 har alle kunders flyreiser blitt kompensert i henhold til kravene i den globale standarden «The Carbon Neutral Protocol», som ikke bare fokuserer på karbondioksid-utslipp, men også andre klimagass-utslipp. Klimakompensasjon gjelder alle gjesters flyreiser, uavhengig av flyselskap.

– Den klassiske charterreisen har en rekke fordeler fra et bærekraft-perspektiv, som for eksempel bussene våre, bærekraft-sertifiserte hoteller med høyt belegg og nesten fullbookede flyreiser, noe som resulterer i betydelig lavere utslipp per passasjer, sammenlignet med gjennomsnittet for vanlige flyselskaper. Flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia har blant de laveste utslippene i Europa per passasjer, fortsetter Fredrik Henriksson.

Positiv innvirkning for mange mennesker

Ving samarbeider med Natural Capital Partners, en global leder innen utslipps-reduksjoner. Gjennom samarbeidet kan selskapet investere i globale prosjekter som reduserer den totale mengden klimagass-utslipp og som også bidrar til en positiv innvirkning på mennesker og lokalsamfunn. I tillegg til reduserte utslipp fokuserer prosjektene blant annet på vann-infrastrukturprosjekter i Øst-Afrika og Gambia, vannkraftverk på Sri Lanka, vindkraft i Tyrkia og India samt et treplantings-prosjekt i Spania. Prosjektene skaper tilgang til rent vann, arbeidsplasser, infrastruktur og helsefremmende arbeid. Prosjektene er sertifiserte og oppfyller kriteriene til FNs rene utviklingsmekanisme (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard utviklet av WWF og støttet av mer enn 80 miljøorganisasjoner. Totalt vil de utvalgte prosjektene ha en positiv innvirkning for mer enn 125.000 mennesker.

– Vi jobber kontinuerlig med å redusere utslippene våre ved å effektivisere driften og investere i ny teknologi. Vi ser også frem til et stort potensial i mer bærekraftig drivstoff i luftfarten, men så lenge vi har utslipp som ikke kan forhindres, betyr klimakompensasjons-programmet at vi investerer i prosjekter som reduserer den samme mengden klimagassutslipp, avslutter Fredrik Henriksson.

Les mer om Vings klimakompensasjon og bærekraft-arbeid her.

Foto: En maskin fra Thomas Cook Airlines. Fotomontasje fra Ving Norge.

Posted in Ukategorisert