Røde Kors-samarbeid for utsatte mennesker

Gjennom en ny avtale kan ofre for menneskehandel og æresrelatert vold få praksis og opplæring i hotell- og restaurantdrift.

Nordic Choice Hotels har i mange år støttet Unicefs arbeid i Kambodsja for å redde barn utsatt for menneskehandel. Hotellselskapet har også lenge hatt en avtale med Røde Kors i Oslo for å gjøre satsingen lokal, og nå utvider man arbeidet til også å omfatte Bergen.

Ved å tilby praksis og opplæringsprogram for mennesker som har vært utsatt for menneskehandel eller æresrelatert vold, håper Nordic Choice Hotels å kunne hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon inn i arbeidslivet.

– Vi skal ta ansvar langt utenfor hotelldøren vår, og gjennom denne avtalen håper vi å kunne være en støttespiller for det flotte arbeidet Røde Kors gjør lokalt for å hjelpe sårbare mennesker. For oss betyr ikke bakgrunn eller forhistorie noe når vi ansetter. Derfor tror vi også at vi er en god arbeidsgiver med gode kolleger for mennesker som har det vanskelig, sier Hedda Skaug, prosjektleder hos Nordic Choice Hotels.

Mulighet for fast ansettelse

I avtalen forplikter hotellselskapet seg til å skreddersy et praksis- og opplæringsprogram for kandidatene, hvor man tar hensyn til både bakgrunn og ambisjoner for praksisen. Etter gjennomført program vil man i hver enkelt sak se på muligheten for videre ansettelse i bedriften. Kandidatene vil også bli vurdert som interne søkere dersom de selv søker en utlyst stilling i Nordic Choice.

– Våre erfaringer med å se på menneskelige kvaliteter foran innholdet i CV-en, er utelukkende positive. Gjennom ulike samarbeid som Ringer i Vannet og PS:hotel by Nordic Choice, har vi fått fantastiske medarbeidere, som på papiret ikke har de beste kvalifikasjoner, men likevel er endt opp som årets ansatte på sitt hotell, forteller Skaug.

Reelle muligheter

Røde Kors står ansvarlig for å finne passende kandidater til opplæringsprogrammet, oppfølging underveis og å bistå i tilrettelegging for hver enkelt.

– Røde Kors setter stor pris på samarbeidet med Nordic Choice Hotels av to grunner. For det første gir det våre deltagere tilgang til arbeidspraksis med meningsfulle oppgaver, læring og tett oppfølging underveis. For det andre får våre deltagere en reell mulighet til å få seg jobb i det ordinære arbeidslivet etter praksisen. Dette gjør samarbeidet med Nordic Choice så spesielt, sier Stine Pernille Kjos, leder for Rett til å bli sett og Røde Kors-telefonen i Oslo Røde Kors.

Erfaringen til Røde Kors er at mulighet til lønnet arbeid kan være avgjørende for å bryte med utnyttelse og forhindre at nye, vanskelige situasjoner oppstår.

– Jeg føler arbeidspraksis var den eneste måten å få en nøkkel til åpne døren til fremtiden min – en ny start, en jobb, forteller en tidligere kandidat.

Foto: Utsikt fra Fløyfjellet i Bergen. Fotograf: Svein-Magne Tunli/Wikipedia.