Avinor tildeler nye kontrakter for sikkerhetskontroll-tjenester

Etter en anbudsprosess og forhandlinger med tilbyderne har Avinor nå valgt leverandører til sikkerhetskontroll-tjenester for samtlige lufthavner unntatt Oslo lufthavn, som ikke omfattes av denne kontrakten.

Avtalenes varighet er på fem år med mulighet for fornyelse inntil tre år.
Det er en karenstid før kontrakt kan signeres, men Avinor har tildelt delkontraktene slik:

  • Ved Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner blir det ingen leverandørendring da dagens leverandør Securitas Aviation er tildelt denne delkontrakten (delkontrakt 1).
  • Ved øvrige lufthavner blir det leverandørendring da Nokas Aviation er tildelt delkontraktene 2 og 3, kontrakter Securitas Aviation har i dag.

Oppstart for ny kontraktsperiode er 1. mars 2020.

Foto: Sikkerhetskontrollen ved Stavanger lufthavn Sola. Foto: Avinor