Vy Fjord1 Reiseliv endrer navn til Fjord Tours Group

I 2019 gikk Vy og Fjord1 sammen om en felles reiselivsatsning ved å etablere selskapet Vy Fjord1 Reiseliv. Selskapets daglige drift startet opp den 1.1.2020. Det nyetablerte selskapet eier 74 % av Fjord Tours, som er landets mest etablerte tilbyder av miljøvennlige kollektivbaserte rundturer i Norge. 

«Målet er å bygge videre på reiselivsopplevelsene til Fjord Tours, samt utvikle nye spennende bærekraftige opplevelser i Norge og Skandinavia innenfor turisme» sier Kristian B. Jørgensen, adm. direktør i Fjord Tours Group.

Fjord Tours Group har som ambisjon å utvikle og tilby eksisterende og nye miljøvennlige reiselivsprodukter til det internasjonale turoperatørmarkedet , mens datterselskapet Fjord Tours vil ha hovedfokus på det å styrke posisjonen innenfor det nasjonale- og internasjonale forbrukerrettede turistmarkedet. I tillegg vil Fjord Tours Group arbeide for å utvikle flere destinasjoner i Norge som bærekraftige reisemål.

«Vi skal gjøre bærekraftige reiseopplevelser i Norge tilgjengelige for verden».

Vy Gruppen kjører tog og buss i store deler av Norge. Fjord1 er Norges største fergeselskap og eier 50 prosent av The Fjords, med hybridskipet Vision of the Fjords og helelektriske Future of the Fjords.

Fjord Tours Group og datterselskapet Fjord Tours jobber med å sette sammen og selge bærekraftige pakketurer med kollektivtransport, samt utvikle spennende destinasjoner i Norge innen turisme. I dag er «Norge i et nøtteskall», som blant annet inkluderer Bergensbanen, Flåmsbana og UNESCO opplevelsen Nærøyfjorden, den mest kjente rundturen. Turistene reiser med rutegående kollektivtransport, og pakkene inkluderer også overnatting, aktiviteter og andre opplevelser.

«Ambisjonen er å utvikle flere og mer fleksible bærekraftige reiseopplevelser med kollektivtransport, der det skal være enkelt for turister å bestille hele reisen og alle opplevelser i ett kjøp» sier Kristian B. Jørgensen. 

Fjord Tours Group ønsker samspill med lokalsamfunn og andre reiselivsaktører, og er i dialog med flere destinasjonsselskaper i hele landet. Som en start eier selskapet 31 prosent av aksjene i Geiranger Fjordservice AS, der målet er å bidra til en mer bærekraftig helårsutvikling av Geiranger som reisemål.

Foto fra Fjord Tours Group