Fremtidens eventmarked

Torsdag 15. oktober kl 17:00-18:00

Digitalt hjemmefra

Hver uke den nærmeste tiden vil HSMAI inviterer til debatt digitalt. Denne uken setter vi fokus på eventer.

Behovet for å avholde events for norske bedrifter har som følge av Covid-19 gått drastisk ned. På tilbydersiden sitter mange norske opplevelsesaktører og hoteller med overkapasitet i mangel av utenlandske kunder som ikke kommer grunnet innreise restriksjoner for det utenlandske markedet. Spørsmålet er da om de norske arenaene er aktuelle for det norske markedet og hva skal til for at disse aktørene blir synlige på eventbyråene sin radar. Hvordan må disse leverandørene tilpasse seg for å være aktuelle som eventarenaer for norske bedrifter?

Hybride møter er høyaktuelle. Mange kunder bruker ikke eventbyråer. Vil hotellene og andre eventarenaer ta investeringene for å styrke den digitale/tekniske kompetansen og kjøp av nødvendig utstyr selv?

Når det gjelder kunder så vurderer de fortløpende risiko for å gjennomføre arrangement hvor frykten kanskje er bedriftens omdømmerisiko – dersom bedriften skal få Covid-19 smitte rundt et arrangement. Bedriftens økonomi kan også være avgjørende for om bedriften gjennomfører et event eller ikke under gjeldende retningslinjer.

Du kan høre debatten live hjemmefra som streames fra Grand Hotel kl 17:00 – 18:00 torsdag 15. oktober 2020, eller se den her i ettertid.

Paneldeltagere: