NBTA | Reisetrendseminar 2021

NBTA inviterer til Reisetrendseminar 22. september. Dette finner sted på Grand Hotel, Oslo fra kl. 10:00 – 15:00. Les videre for å se hva NBTA har å si om sitt første fysiske møte i 2021.

REISETREND 2021 – ER DET NOE SOM BLIR SOM FØR?

Møt assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og hør hva han mener om situasjonen. I media sammenligner vi oss hele tiden med 2019 nivå for reiser, men det blir fort feil siden verden ikke blir som før (og det har den vel ikke blitt tidligere heller). NBTA har plukket ut tema hvor de ser på hva de reisende kan forvente seg og hvilkefaktorer som vil kunne påvirke utviklingen.

Det har gått hardt utover alle i reiselivet. Flyselskapene har kanskje vært de som har vært rammet hardest. Et godt tilbud vil være viktig for å komme i gang med reiser igjen, samtidig som det er mye usikkerhet forbundet til hvordan etterspørselen kommer tilbake igjen når landegrenser skal krysses.

Helsesikkerhet kommer til å være i fokus både på kort og lang sikt. Dette vil påvirke hvordan, når og hvor ofte vi møtes. Vi har sett at digitale møter kan fungere godt, men har også kjent på behovet for de fysiske møter og de fordeler som de har. Hvordan skal vi «rigge» verden når vi har kommet oss gjennom denne pandemien, slik at vi er godt forberedt hvis det kommer flere?

Staten skal hjelpe til med å styre landet, men de trenger også å kjøpe inn varer og tjenester. Hvordan kan de ivareta sin bruker-rolle av reisetjenester vil derfor være viktig. Mange har statlige selskap som sine største og viktigste kunder, og hvordan de kjøper inn og styrer sin etterspørsel vil derfor påvirke leverandører og andre kjøpere av reisetjenester.

Et annet spennende tema vil være Nasjonal veileder for reisesikkerhet & Duty of care generelt. Her vil deltagerne også få noe om hvordan koronasituasjonen har skapt både nye behov og nye aktører i dette markedet, og hva man som bedrift bør passe på.

Les mer om programmet og meld deg på her

Toppfoto: Espen Rostrup Nakstad av Finn Oluf Nyquist