Ukens navn: Bård Tronvoll

Ukens navn: Bård Tronvoll

Bård Tronvoll Professor i markedsføring Høgskolen i Hedmark/Karlstads universitet Q: Hva består din arbeidshverdag av? A: Jeg er professor i markedsføring og studieleder for Master of Science i økonomi og ledelse (siviløkonomi) ved Høgskolen i Hedmark. Jeg er også professor ved Karlstads universitet (Sverige) og distinguished senior research fellow Hanken School of Economics (Finland). Min jobb består i hovedsak av å drive forskning og undervisning. Jeg er involvert i flere forskningsprosjekter, så de tar det meste av dagen….

Les mer