Ukens navn: Bård Tronvoll

Bård Tronvoll
Professor i markedsføring
Høgskolen i Hedmark/Karlstads universitet

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Jeg er professor i markedsføring og studieleder for Master of Science i økonomi og ledelse (siviløkonomi) ved Høgskolen i Hedmark. Jeg er også professor ved Karlstads universitet (Sverige) og distinguished senior research fellow Hanken School of Economics (Finland). Min jobb består i hovedsak av å drive forskning og undervisning. Jeg er involvert i flere forskningsprosjekter, så de tar det meste av dagen. To av forskningsprosjektene jeg er involvert i, handler om 1) å forstå den digitale transformasjonen bedriftsnettverk går gjennom, for å bli mer serviceorienterte, og 2) hvordan kunder endrer sine musikk-lytteopplevelser, som en følge av at digitale strømmetjenester er økende.

Forrige uke diskutert jeg utviklingen av Serviceløftet og Event Trend-barometeret sammen med HSMAI. I og med at jeg har en doktorgrad i service-/tjenesteforskning, brenner jeg for å gjøre bedrifter mer serviceorienterte. Derfor er jeg fornøyd med Serviceløftet, og jeg tror vi har en god mulighet til å bidra til fokus på god service.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A:  Muligheten til å møte mennesker – studenter, faglig ansatte og ledere – og utfordre dem på spørsmål, som «Hvordan skapes og fanges verdier?» og «Hvordan skal bedriften involvere kundene i innovasjonsprosessen i komplekse markeder?». Jeg får også mange utfordringer tilbake, men jeg liker disse diskusjonene godt.

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Jeg har flere smarte kolleger og studenter, og de legger mye arbeid i forskning og undervisning. De gjør forskningsverdenen til et fint sted å være.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: På Karlstads universitet har vi det som kalles «fika», det vil si at vi hver dag kl 14:30 sitter sammen og drikker kaffe og diskuterer forskning og dagligdagse ting.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Jeg ble medlem i HSMAI i 1993, og like etter ble jeg spurt om å være styremedlem. Jeg har sittet i styret siden da.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: Jeg setter pris på at HSMAI alltid har høye ambisjoner, og klarer å innfri dem, gjennom å levere spennende arrangementer.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Jeg liker å reise, og jeg har nettopp besøkt Nice med min kone for en helg. Varmt vær, god mat og noen fine attraksjoner er ingrediensene for en perfekt helg.

Q: Hvor går neste reise, privat/arbeid?

A: Jeg reiser til i Stockholm neste uk,e for å delta på en akademisk konferanse.

Q: Hva er tittelen på boken om livet ditt?

A: Vanskelig, en tittel som er faglig orientert, kan være Den akademiske reisen i serviceutfordringer.

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting?

A: Min PC!