Innovasjon Norge med løft for reiselivet

HSMAI.no-redaksjonen var til stede under Innovasjon Norges frokostmøte om Drømmeløftet Reiseliv, som fant sted i Oslo på formiddagen, fredag 13. mars 2015. I etterkant har vi mottatt denne oppsummeringen, som gjengis, med tillatelse fra Innovasjon Norge: Stor optimisme, høyt energinivå, mye engasjement og lidenskap for Norge og norsk reiseliv preget debatten. Erik Jakobsen fra Menon åpnet med å presentere verdiskapingsanalysen som Menon og HiBu har utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Fra et nøkternt økonomisk…

Les mer