Innovasjon Norge med løft for reiselivet

Fra NHO Reiselivs frokostmøte om Drømmeløftet Reiseliv i Oslo fredag 13. mars 2015. Foto fra NHO Reiseliv

HSMAI.no-redaksjonen var til stede under Innovasjon Norges frokostmøte om Drømmeløftet Reiseliv, som fant sted i Oslo på formiddagen, fredag 13. mars 2015.

I etterkant har vi mottatt denne oppsummeringen, som gjengis, med tillatelse fra Innovasjon Norge:

Stor optimisme, høyt energinivå, mye engasjement og lidenskap for Norge og norsk reiseliv preget debatten.

Erik Jakobsen fra Menon åpnet med å presentere verdiskapingsanalysen som Menon og HiBu har utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Fra et nøkternt økonomisk perspektiv konkluderte Jakobsen med at han er svært optimistisk på vegne av norsk reiseliv, og mulighetene for at Norge er godt posisjonert for å ta en betydelig andel av den internasjonale veksten innenfor turismen.

Se Erik Jakobsens presentasjon her:

De siste 10-15 årene har vært preget av en særnorsk økonomisk utvikling kombinert med at lavprisselskapene har gitt nordmenn tilnærmet ubegrenset tilgang på billige flybilletter til utlandet. Samtidig har opplevelsesnæringen hatt en hatt en svært mye sterkere vekst enn de øvrige sektorene i reiselivsnæringen.

Innleggene og debatten som fulgte pekte på en rekke valg og endringer som norsk reiseliv står overfor i årene som kommer, dersom vi skal bevege oss fra skyggenes dal og ut i lyset og sørge for at reiselivet blir den soloppgangsnæringen som den har potensiale for å bli.

Da må vi snu:

  • Fra at nordmenn reiser ut med billige flybilletter til vekst i både den norske og utenlandske ferie- og fritidstrafikken og møte-, konferanse-, og kongressmarkedet.
  • Fra fragmenterte produkter og ad hoc samarbeid til mer systematisk utviklingsarbeid, konsept og historier som syr produktene sammen, og forpliktende samarbeid mellom mange aktører.
  • Fra råvare til merkevare.
  • Fra høy pris til høy opplevelsesverdi, lønnsomhet og bærekraft.

Myndighetene må endre fokus fra tilsyn til omsyn og hjelp

Sammen må vi bevege oss fra drømmer og diskusjoner til leveranser og action.

Vi må følge Petter Stordalens filosofi og selge de bæra vi har:

  • Som syltetøy
  • Kakefyll
  • Rett fra åkeren
  • Og ikke minst historien om bæra vi serverer

Vi må selge disse bæra med stolthet og engasjement. World Economic Forums Travel and tourism competetiveness report viser at norske bedriftsledere bør gjøre mer for å anbefale Norge som reisemål. På spørsmålet «When senior executives visit your country for the first time for business purposes, how likely are you to recommend extending their trip for leisure purposes?» Sammenligner vi svarene til norske bedriftsledere med svarene fra de andre 140 landene som rapporten dekker, havner Norge helt nede på en plass nr. 103. Vi må by på oss selv, være personlige, være guider, vertskap og bygge en folkebevegelse. All endring starter med hver enkelt av oss og fellesskapet som vi representerer.

Dagens turister vil delta, ikke bare oppleve et reisemål fra dekket på en båt eller gjennom vinduet på en buss, og den globale middelklassen er villig til å betale for å være med på unike opplevelser, spise lokal mat og drikke, dykke inn i lokal kultur og livsstil. I en verden der mye går fort, livet leves på skiftende digitale plattformer, bytteøkonomien har flyttet seg fra oppslagstavler på nærbutikken til en global markedsplass og kjedsomheten tar oss når det blir for mange nanosekunder mellom hvert høydepunkt. I en slik situasjon blir kanskje entusiasmen, lidenskapen og den norske livsstilen vårt viktigste konkurransefortrinn i årene som kommer.

Dersom vi byr på den samme entusiasmen og engasjementet i møte med turistene som det vi har sett i dagens debatt, er det all grunn til å være optimistisk på nasjonens og reiselivets vegne.

Innspillene til Drømmeløftet samles i tiden framover inn fra alle arrangementene som finner sted denne våren og vil presenteres nærmere sommeren.

Foto: Fra Innovasjon Norges frokostmøte om Drømmeløftet Reiseliv i Oslo fredag 13. mars 2015. Foto fra Innovasjon Norge