Invitasjon til HSMAIs frokostmøte tirsdag 7. mai på Grand Hotel, Oslo

Osloregionen taper konkurransen uten Justin Bieber-effekten Her må du være med, så sett av morgenen til oss. Vi begynner med kaffe og croissanter kl 08.00, og holder på til cirka kl 10.00. Det er Geir Lundkvist (over t.h.) og Anders Vatne (over t.v.) fra Hotelia som vil debattere temaet, og sette fokus på hvor viktig arrangementer, kongresser og andre aktiviteter er for hotellene i osloregionen. Geir Lundkvist er utdannet innen hotell- og restaurantledelse, fra Norsk…

Les mer