Medaljer på Hurdalsjøen

Fire ansatte ved Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter er tildelt Norges Vels fortjenestemedalje, for lang og tro tjeneste i bedriften, heter det i en pressemelding fra hotellet. Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Den er i sølv, og har en én grad. Medaljen er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstagere, med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver, og det unike er at hotellet har…

Les mer