Milepæl for nordlige flyplasser

Etter at Finnmark fylkeskommune nå har besluttet å støtte opp under en chartergaranti for de ni lufthavnene som inngår i Northern Lights Airports, har reiselivsprosjektet tatt enda et viktig steg videre, forteller Avinor. – Chartergarantien innebærer at reiselivsoperatører som setter i gang charterturer til de aktuelle lufthavnene, kan få dekket deler av kostnadene, om tilbudet ikke blir en suksess. Ved å redusere risikoen, stimulerer vi til økt aktivitet, sier Avinors representant i prosjektet, Iver Holter-Andersen….

Les mer