Milepæl for nordlige flyplasser

Aurora Borealis as seen from Laberg, Salangen,...

Etter at Finnmark fylkeskommune nå har besluttet å støtte opp under en chartergaranti for de ni lufthavnene som inngår i Northern Lights Airports, har reiselivsprosjektet tatt enda et viktig steg videre, forteller Avinor.

– Chartergarantien innebærer at reiselivsoperatører som setter i gang charterturer til de aktuelle lufthavnene, kan få dekket deler av kostnadene, om tilbudet ikke blir en suksess. Ved å redusere risikoen, stimulerer vi til økt aktivitet, sier Avinors representant i prosjektet, Iver Holter-Andersen.

Avinor skal, sammen med de øvrige samarbeidspartnerne innenfor Nordnorsk reiseliv AS (NHO Reiseliv, fylkene Nordland, Troms og Finnmark, de store hotellkjedene og Hurtigruta), administrere garantiordningen.

Lansering i Berlin

Det var under den internasjonale reiselivskonferansen World Routes i Berlin i fjor Northern Lights Airports ble lansert, som en markedsføringsprofil for de største lufthavnene nord for Polarsirkelen.

Bak initiativet står Avinor og Nordnorsk Reiseliv AS, og målet er å tiltrekke seg flere turister til Nord-Norge gjennom gode stimuleringstiltak, en tydelig profil og strategisk markedsføring.

Fått positive signaler fra ESA

Northern Lights Airports har også fått positive signaler fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, på at initiativet er i tråd med EUs regelverk om støtte til tynt befolkede områder. I slutten av april arrangerer Innovasjon Norge en større internasjonal workshop, der de aktuelle turoperatørene vil få informasjon om hvor langt de politiske prosessene har kommet.

– Vi håper nå at de første charterflyvningene initiert av Northern Lights Airport kan skje rett over nyttår – altså vinteren 2013, sier Holter-Andersen.

Enhanced by Zemanta