Ukens navn: Ole Fiske Eidslott

Ukens navn: Ole Fiske Eidslott

Ole Fiske Eidslott General Manager Thon Hotel Vika Atrium Q: Hva består din arbeidshverdag av? A: Min arbeidshverdag består i all hovedsak av å være sammen med gjester og medarbeidere. Jeg tror på synlig ledelse, og er mye «rundt om i korridorene» i de ulike avdelingene. Q: Hva er det beste ved jobben din? A: Det beste med min jobb, er å få lov til å arbeide sammen men en utrolig engasjert gjeng, som evner å sette…

Les mer