Ukens navn: Pontus Mark

Ukens navn: Pontus Mark

Pontus Mark Director, Revenue Management & Strategies Tribe Hotels AS – Hva består din arbeidshverdag av? – Mitt jobb består av att kommunicera och driva inspiration till ledare inom företaget gällande kommersiella actions som skall driva intäkter till vårt företag. Detta innebär mycket samtal med hotellcheferna och deras revenue managers samt ledningsgruppen. Jag har normal även en daglig dialog med vårt soft brand First Hotels nyckelpersonal för att bistå behovs marknader med drivande actions. –…

Les mer