Ingunn Weekly: Innkjøpere av hotell- og andre reiselivstjenester møtes torsdag 8. januar

Ingunn Weekly: Innkjøpere av hotell- og andre reiselivstjenester møtes torsdag 8. januar

HSMAI arrangerte i mange år en konferanse for innkjøpere av reiselivstjenester, og etter en lengre pause, begynner vi med det igjen. Der det er naturlig, noen ganger sammen med NBTA, en god samarbeidspartner, som jobber på innkjøpernes premisser, mens HSMAI skal jobbe for hotell- og reiselivsnæringens beste. Slikt blir det vinn-vinn av! HSMAI har invitert med sjefen for Emirates Airline i Norge, Terje Grue, og Key Account Manager Johannes Larsen fra SAS, til to innledende…

Les mer