Ingunn Weekly: Innkjøpere av hotell- og andre reiselivstjenester møtes torsdag 8. januar

HSMAI arrangerte i mange år en konferanse for innkjøpere av reiselivstjenester, og etter en lengre pause, begynner vi med det igjen. Der det er naturlig, noen ganger sammen med NBTA, en god samarbeidspartner, som jobber på innkjøpernes premisser, mens HSMAI skal jobbe for hotell- og reiselivsnæringens beste. Slikt blir det vinn-vinn av!

HSMAI har invitert med sjefen for Emirates Airline i Norge, Terje Grue, og Key Account Manager Johannes Larsen fra SAS, til to innledende foredrag, før det blir debatt med sentrale innkjøpere av reiselivstjenster.

Debatten ledes av Erlend Ellingsen, Head of Communications hos First Hotels.

Vi har følgende foreløpige tema:

Reisevante kunder forventer god service. Er bransjen god nok på det i dag? Total Travel Cost – Innkjøpssjefens prioriteringer, kontra de reisendes ønsker. Er Total Travel Cost bare en snakkis, eller hva er status? Hvordan jobbes det konkret på dette området, for eksempel for flyreisende?

Etter lunsj blir det Kick Off for Serviceløft 2014, og Utdeling av Servicepriser.

Denne dagen er todelt, slik at etter lunsj er målgruppen kun HSMAIs medlemmer og inviterte fra Handelstandens bedrifter, og vi vil ha fokus på mersalg, servicestandarder og gjenkjøp, der vi blant annet har invitert med oss den dyktige bedriftslederen Reidar Fuglestad, som er konsernsjef i Dyreparken Utvikling AS, som består av Dyreparken, Badelandet og Abra Havn.

Han vil holde et foredrag med tittelen:

Bedriftsnettverk med 100 bedrifter innenfor opplevelse, kultur og reiseliv jobber sammen om å bli best på gjenkjøp – hør hvilke erfaringer de har gjort.

Generell informasjon og priser:

  • Torsdag 8. januar 2015, Grand Hotel, Oslo
  • Registrering fra kl. 08.00 og oppstart kl. 09.00. Vi avslutter kl 17.00
  • Målgruppe på formiddagsarrangementet: Innkjøpere av reiselivstjenester samt tilbydere av reiselivstjenester
  • Priser for medlemmer i HSMAI og NBTA, inkl. Kaffepause og lunsj: Kr 795,- eks moms.
    Det er felles lunsj for samtlige, slik at den andre konferansen innledes med lunsj, slik at alle kan møtes og mingle. Etter lunsj blir det kick off og kåring av Årets Serviceløft-priser, og vi avslutter kl 17.00.
  • Målgruppen etter lunsj er medlemmer i HSMAI, og inviterte fra Handelsstandens bedrifter. Hele dagen inkl. kaffepauser, foredrag, lunsj, kick off, prisoverrekkelser, vin og snacks. Er du med på hele dagen, koster det kr. 1495,- eks moms for HSMAI-medlemmer. Er du med kun på konferansen fra og med lunsj, koster det kr 995,-. for medlemmer av HSMAI og OHF. For ikke-medlemmer hhv kr 1495,- for halv dag, og kr 1895,- for hel dag. Samtlige priser er eks moms.

Årets Serviceløft 2014

Det skal gis ut priser i flere kategorier. Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere av disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.

Send din påmelding snarest til Benedicte på bgb@hsmai.no, og fortell oss hva du ønsker å delta på.

Ha en glad dag!

Ingunn Hofseth. Thumbnail

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
Adm. dir.
HSMAI Chapter Norway

Toppfoto: Grand Hotel i Oslo (foto fra Grand.no)