Høyring: Dreiing av luftfartsavgiftene skal styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

Høyring: Dreiing av luftfartsavgiftene skal styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

– Eg vil styrke den allmenne konkurransekrafta til norsk luftfart og betre lønsemda for kommersielle flyruter i distrikta. Difor sender vi no ut ein høyring med forslag til omlegging av dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Med dette følger han opp Granavolden-plattforma sin ambisjon om å restrukturere luftfartsavgiftane for å sikre auka konkurransekraft, skriv Samferdselsdepartementet i ei pressemelding. – Samanlikna med mange andre land i Europa lar vi…

Les mer

Røros–Oslo-rute lyses ut på nytt

– Røros som reiselivsnasjon [Det antas at samferdselsministeren her mener «reiselivsdestinasjon». Red. anm.] er spesielt avhengig av et godt flytilbud. Når dette anbudet avlyses, er det for å sikre et tilbud minst på dagens nivå. Ved å lyse ut Røros–Oslo på nytt, sikrer vi en setekapasitet på minimum 30 seter, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding. Anbudet på ruten Røros–Oslo avlyses, og vil etter planen lyses ut på nytt, så raskt som mulig….

Les mer